"showpiece" - Suomenkielinen käännös

EN

"showpiece" suomeksi

EN

showpiece {substantiivi}

volume_up
showpiece (myös: exhibit)
showpiece

Esimerkkejä "showpiece"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet us develop it into a showpiece of social market economics.
Kehittäkäämme siitä sosiaalisen markkinatalouden malliesimerkki.
EnglishOur showpiece during the recent past was observations at elections.
Vaalien tarkkailu on ollut viime aikoina keppihevosemme.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, the sugar market regulation is not a showpiece of the Commission and Council!
Verts/ALE-ryhmän puolesta. - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sokerin markkinajärjestely ei ole mikään komission ja neuvoston huippusuoritus!
EnglishI, however, consider it to be, above all, an expensive showpiece, from which the majority of people in Europe and our environment will not benefit.
Minä pidän sitä kuitenkin ennen kaikkea kalliina, arvovaltasyistä toteutettavana hankkeena, josta ei ole useimmille eurooppalaisille tai elinympäristöllemme mitään hyötyä.
EnglishAirbus and Ariane, based in Toulouse, are showpiece projects, demonstrating that Europe, if it concentrates its strengths, is capable of competing on a global scale.
Toulousessa sijaitsevat Airbus ja Ariane ovat edelläkävijähankkeita, jotka todistavat, että Eurooppa on kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti, kun se yhdistää voimansa.
EnglishIt may be being allowed to become a rich show-piece, but movements that are banned in China and normal democratic elections in which an opposition can come into power are not permitted.
Siitä voidaan tehdä rikas näytekappale, mutta sielläkin rajoitetaan liikkumisvapautta kuten Kiinassa eikä sallita normaaleja demokraattisia vaaleja, joissa oppositio voi nousta valtaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "showpiece":

showpiece