"showcase" - Suomenkielinen käännös

EN

"showcase" suomeksi

EN

showcase {substantiivi}

volume_up
showcase (myös: case, display case)
showcase

Esimerkkejä "showcase"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Start menu and the taskbar have also been redesigned to showcase some new features.
Myös Käynnistä-valikko ja tehtäväpalkki on uudistettu lisäämällä niihin uusia ominaisuuksia.
EnglishLet us use the plenary sessions to showcase our work.
Olkoon täysistuntomme ikkuna, jonka lävitse työtämme voi seurata.
EnglishFor many years Renault was the social show-case of France.
Renault oli vuosia Ranskan sosiaalinen näyteikkuna.
EnglishSubject: Council of Ministers as a showcase for lobbyists
Aihe: Mainostajien näyteikkuna ministerineuvostossa
EnglishI believe that from next year onwards Slovakia will be a model stable eurozone member; a problem-free showcase for the European Union.
Uskon, että ensi vuodesta lähtien Slovakia on euroalueen vakaa mallijäsen; ongelmaton näyteikkuna Euroopan unionille.
EnglishThis showcase EU programme is a major technological, economic and political challenge and we really need to be sure about it.
Tämä malliesimerkki EU:n ohjelmista on suuri tekninen, taloudellinen ja poliittinen haaste, ja tämän on todellakin oltava meille selvää.
EnglishWe are a unique showcase in history as the whole, the European Union, is less democratic than each of its parts, the Member States.
Tilanteemme on historiallisesti ainutlaatuinen: kokonaisuus - Euroopan unioni - on vähemmän demokraattinen kuin jokainen sen osatekijöistä - jäsenvaltiot.
EnglishLastly, which other lobbyists have been allowed to exhibit in the Council of Ministers, and how much does it cost to use Council buildings as a showcase?
Lopuksi tiedustelen, ketkä muut lobbarit ovat saaneet näyttelyluvan neuvoston rakennukseen, ja kuinka paljon neuvoston rakennuksen käyttäminen näyteikkunana maksaa?
EnglishAccordingly, our universities and colleges, the entire higher education system, in fact, will remain a showcase to the rest of the world of which we have every reason to be proud.
Näin yliopistomme ja korkeakoulumme, koko korkea-asteen koulutusjärjestelmämme, sopii esimerkiksi koko muulle maailmalle ja meillä on täysi syy olla ylpeitä siitä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "showcase":

showcase