EN

show-off {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "show-off"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey could well have been replaced with billions of euros to show them off to everyone.
Ne olisi voitu korvata miljardeilla euroilla kaikille esiteltäväksi.
EnglishI almost never show them off because of the issue of the idea of failure.
En yleensä näytä niitä, koska kyse on epäonnistumisen ajatuksesta.
EnglishShow off home movies and slide shows by streaming them to your TV.
Esittele kotielokuvia ja diaesityksiä suoratoistamalla ne televisioosi.
EnglishThe October episode and the one-off show of unity that it gave rise to left one in no doubt.
Lokakuun tapahtumat ja tuolloin vallinnut hetkellinen yhtenäisyys ei jättänyt epäilyksen varaa.
EnglishNow, on to the fun stuff—picking out the shots you want to show off!
Nyt hauskaan vaiheeseen: esiteltävien valokuvien valitsemiseen.
EnglishIn Hungary, 11 cities are competing for this wonderful chance to show themselves off to Europe.
Unkarissa 11 kaupunkia kilpailee tästä erinomaisesta tilaisuudesta esitellä itseään Euroopalle.
EnglishShow off photos and slide shows by streaming them to your TV.
Esittele valokuvia ja diaesityksiä suoratoistamalla ne televisioosi.
EnglishYou can turn animation on or off, show tips, automatically save games, and more.
Voit ottaa animaatiot käyttöön tai poistaa ne käytöstä, näyttää vihjeet, tallentaa automaattisesti ja paljon muuta.
EnglishFine-tune and show off vacation photos using Photo Gallery.
Hienosäädä lomavalokuviasi ja esittele niitä valokuvavalikoimalla.
EnglishOnce your photo collection is in Media Center, it’s time to show it off to friends and family by using slide shows.
Kun valokuvakokoelma on valmiina Media Centerissä, voit luoda niistä diaesityksiä.
EnglishThey moved from place to place to show off their skills.
He vaelsivat paikasta toiseen esitelläkseen taitojaan.
EnglishThis presents Europe, Commissioner, with a unique opportunity to show off its social side.
Arvoisa komission jäsen, tämä tilanne merkitsee Euroopan unionille ainutlaatuista tilaisuutta korostaa sosiaalista puoltaan.
English(FR) This report will delight the bleeding-heart intelligentsia who ostentatiously show off their pro-European stance.
(FR) Mietintö ilahduttaa intomielistä älymystöä, joka rehentelee Eurooppa-henkisellä asenteellaan.
EnglishShow off your road trip or birthday party photos with a slide show that looks polished and professional.
Esittele matkan tai syntymäpäivien valokuvat kuvaesityksenä, joka näyttää viimeistellyltä ja ammattitaitoiselta.
EnglishShow off your favorite pictures and colors on your PC.
Esittele PC:ssäsi suosikkikuvasi ja lempivärisi.
EnglishThe wide discrepancies between the situation in Europe and in a great many of these other countries show that investment pays off.
Suuret erot Euroopan ja monien muiden maiden välillä osoittavat, että investoinnit kannattavat.
EnglishFreedom does not mean unaccountability, nor is advertising a ploy allowing anyone to show off their products.
Vapaus ei tarkoita vastuuttomuutta, eikä mainonnassa ole kyse juonesta, jonka avulla kuka tahansa voi esitellä tuotteitaan.
EnglishIf you leave it on the pavement and if all the adults go away, then they will show off with each other about what they can do.
Jos sen jättää jalkakäytävälle, ja jos kaikki aikuiset menevät pois, silloin he näyttävät toisilleen, mitä kaikkea he voivat tehdä.
EnglishSecondly, we passed punishable offences to the courts in a one-off show of strength during the last parliamentary term.
Toiseksi: annoimme edellisellä lainsäädäntökaudella ainutlaatuisella voimainponnistuksella rangaistavat epäkohdat oikeusviranomaisten käsiteltäviksi.
EnglishI am not doing so in order to show off, but because the debate relates to the integration of immigrants through multilingual schools and education.
En tee sitä kerskaillakseni, vaan koska keskustelun aiheena on maahanmuuttajien sopeutuminen monikielisten koulujen ja opetuksen avulla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "show-off":

show-off

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "show-off" suomeksi

show substantiivi
off adverbi
off adjektiivi
off prepositio
Finnish
to go off verbi