EN

show {substantiivi}

volume_up
When you do this, the show is recorded from the moment you start recording.
Kun teet tämän, ohjelma tallennetaan alkaen siitä hetkestä, kun aloitat tallentamisen.
You can check the recording history to find out if the show was recorded or deleted.
Voit tarkistaa tallennushistoriasta, tallennettiinko tai poistettiinko ohjelma.
Press the GUIDE button, locate the TV show that you want to watch, and then press the OK button.
Paina ohjelmaoppaan painiketta, etsi katseltava TV-ohjelma ja paina OK-painiketta.
show
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
Ja show ja esiintymislava antoivat heille näyttämön, jolla toteuttaa unelmansa.
And the preview monitor is where you can watch the slide show as you go.
And the preview monitor is where you can watch the slide show as you go.
However, it will not be a debating society or just a 'talk show'.
Se ei kuitenkaan ole keskustelukerho tai pelkkä ”talk show”.
Last year, I had the pleasure of seeing the Shen Yun Show in London.
Viime vuonna minulla oli ilo nähdä Shen Yun -ryhmän esitys Lontoossa.
Mr President, I must apologise for this appearing to be a British show at this moment.
Arvoisa puhemies, minun on pyydettävä anteeksi, koska tämä näyttää nyt olevan brittiläinen esitys.
Show someone your work, give a one-on-one presentation, collaborate, and make changes on the fly.
Näytä jollekulle työsi, pidä henkilökohtainen esitys, tee yhteistyötä ja tee muutoksia vauhdissa.
Mr President, last week the 'Euroboat' was moored at the Westerkade in Rotterdam, showing an exhibition on the monetary history of Europe.
Laivalla oli näyttely Euroopan rahahistoriasta.
It shows hands, helping hands, joining hands, hands expending energy, and this exhibition is devoted to disabled people and includes work done by disabled people.
Siinä näemme käsiä, auttavia käsiä, yhteen liittäviä käsiä, ja tämä näyttely on omistettu vammaisille sekä vammaisten työskentelylle.
This is the largest show of its kind in the province, and farmer after farmer expressed very grave concerns at the attitude of the Commission in reopening the Mercosur trade talks.
Se on alueen suurin näyttely, ja maanviljelijä toisensa jälkeen ilmaisi erittäin vakavan huolensa asenteesta, jolla komissio avaa kauppaneuvottelut Mercosurin kanssa.
show (myös: act, exhibition)
Click First run & rerun to record all shows in a series, including reruns.
Tallenna sarjan kaikki lähetykset uusinnat mukaan lukien valitsemalla Ensimmäinen näytös ja uusinta.
One paper talked of a bizarre show of relaxed leaders who dodged the most crucial issues facing Europe.
Eräässä lehdessä kerrottiin, että kyseessä oli omalaatuinen näytös, jossa rennot johtajat kiersivät Euroopan edessä olevat tärkeimmät kysymykset.
The EU is also characterised at least as much by out-of-control ambition, annoying interference, risky pressure towards economic freedom and a military show of strength.
EU:lle on ainakin yhtä tyypillistä hallitsematon kunnianhimoisuus, häiritsevä asioihin sekaantuminen, vaarallinen painostus taloudellisen vapauden puolesta ja sotilaallisen voiman esittely.
This show will not be over in June. Ratification is a mountain still to climb.
Näytelmä ei ole ohitse kesäkuussa, ja edessä on vielä vaikea ratifiointi.
FI

show {substantiivi}

volume_up
Ja show ja esiintymislava antoivat heille näyttämön, jolla toteuttaa unelmansa.
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
And the preview monitor is where you can watch the slide show as you go.
And the preview monitor is where you can watch the slide show as you go.
Se ei kuitenkaan ole keskustelukerho tai pelkkä ”talk show”.
However, it will not be a debating society or just a 'talk show'.

Esimerkkejä "show"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSelect or clear the appropriate check box to show or hide the game respectively.
Näytä tai piilota peli valitsemalla sen valintaruutu tai poistamalla sen valinta.
EnglishIt is a question of political will and I expect the Commission to show this will.
Kyse on poliittisesta tahdosta, ja odotan komission osoittavan tällaista tahtoa.
EnglishThen the annual economic report will certainly also show some different results.
Silloin myös taloudellinen kertomus voisi varmasti esittää toisenlaisia tuloksia.
EnglishAnalysis and feedback from Member States show that the guidelines are working.
Jäsenvaltioiden arvioinnit ja palautteet osoittavat, että suuntaviivat toimivat.
EnglishHere we can show that Europe can and does deliver real benefits to our citizens.
Täällä voimme näyttää, että Eurooppa voi ja tuo todellisia etuja kansalaisillemme.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Siksi kehotankin teitä osoittamaan maalaisjärkeä ja palaamaan työpöytänne ääreen.
EnglishFortunately, we can show our disagreement by drumming our fingers on our tables.
Onneksi voimme rummuttamalla pöytiämme ilmoittaa, että emme hyväksy tällaista.
EnglishThe facts show clear violation of not only minority but also basic human rights.
Kyse on vähemmistön loukkaamisen lisäksi selkeästi ihmisoikeuksien loukkaamisesta.
EnglishI voted against it because, in a time of austerity, the EU should show restraint.
Äänestin sitä vastaan, koska näinä kovina aikoina EU:n täytyy osoittaa malttia.
EnglishYou can search in Media Center to find a TV show or movie that you want to record.
Voit etsiä tallennettavaa TV-ohjelmaa tai elokuvaa Media Centerissä haun avulla.
EnglishI believe that experience of quotas in the Finnish Equality Act will show the way.
Uskon, että kokemukset Suomen tasa-arvolain kiintiöistä tulevat sen osoittamaan.
EnglishThe commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
Televisiokuvaa seuraavasta selostuksesta paljastuu selvä vahingoittamistarkoitus.
EnglishThis will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
Tämä osoittaa myös kansalaisille, että EU pystyy toimimaan vaikeissakin asioissa.
EnglishAnd I'm going to show to Bruno some first tries, and he can have the first bite.
Näytän Brunolle ensimmäisiä kehitelmiä, ja hän voi ottaa ensimmäisen suupalan.
EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Haluaisin myös osoittaa vielä kerran, että tässä on kyse monista ulottuvuuksista.
EnglishClick Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
Napsauta Toista kuvat, niin voit katsoa kuvien diaesitystä musiikin toiston aikana.
EnglishClick the Slide Show button at the bottom of Photo Gallery to start the slide show.
Aloita diaesitys valitsemalla valokuvavalikoiman alaosasta Diaesitys-painikkeen.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
EU:n on aika ryhtyä toimiin ja osoittaa yhteisvastuuta Islantilaisia kohtaan.
EnglishI would be grateful if we could show a relatively united front in deciding on this.
Olisin kiitollinen, jos voisimme päättää siitä myös suhteellisen yksimielisesti.
EnglishThere is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
Epäilemättä älytoiminnoilla varustetun rakennuksen on oltava älykäs joka puolelta.