"shortcoming" - Suomenkielinen käännös

EN

"shortcoming" suomeksi

EN

shortcoming {substantiivi}

volume_up
The most serious shortcoming is of course that unemployment is not one of the criteria.
Vakavin puute on tietysti se, että työttömyys ei ole kriteerien joukossa.
The Framework Programme does have a shortcoming: insufficient funds.
Puiteohjelmassa on yksi puute: riittämättömät määrärahat.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
EU:n käytännesäännön viimeinen vakava puute on se, että se ei ole oikeudellisesti sitova.
shortcoming

Esimerkkejä "shortcoming"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishRectifying this shortcoming would be in the interest of all European citizens.
Tämän puutteen korjaaminen olisi kaikkien EU:n kansalaisten etujen mukaista.
EnglishWe are making good this shortcoming, and I also think that this makes sense.
Me korjaamme tämän puutteen, ja olen myös sitä mieltä, että tässä on järkeä.
EnglishThis should work as a very strong incentive to redress this shortcoming.
Tämä seikka on varmasti hyvin tehokas kannustin kyseisen puutteen korjaamiseen.
EnglishThis shortcoming is a historical legacy and does not make sense nowadays.
Kyse on historiallisesta jäänteestä, johon ei enää nykyisin ole perustetta.
EnglishThe most serious shortcoming is of course that unemployment is not one of the criteria.
Vakavin puute on tietysti se, että työttömyys ei ole kriteerien joukossa.
EnglishFinally, I would draw attention to one small, unfortunately administrative shortcoming.
Lopuksi kiinnittäisin huomiota erääseen pieneen, ikävä kyllä hallinnolliseen puutteeseen.
EnglishA final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
EU:n käytännesäännön viimeinen vakava puute on se, että se ei ole oikeudellisesti sitova.
EnglishI would also like to point out a major shortcoming in the Treaty.
Haluaisin myös tuoda esiin erään huomattavan puutteen perustamissopimuksessa.
EnglishThat is regarded by the guardians of our internal state security as a serious shortcoming.
Sisäistä turvallisuuttamme valvovat näkevät tämän vakavana puutteena.
EnglishIt has to be more effective and we recognise that shortcoming.
Direktiivin täytäntöönpanon on oltava tehokkaampi, ja me tunnistamme tämän heikkouden.
EnglishI hope that this report will contribute to remedying this shortcoming.
Toivon, että tällä mietinnöllä osaltaan korjataan tätä puutetta.
EnglishHowever, this shortcoming undermines the effectiveness of European aid.
Tämä epäkohta vaarantaa kuitenkin yhteisön tuen tehokkuuden.
EnglishThis is a shortcoming of the report that we naturally find very regrettable.
Nämä mietinnön puutteet ovat mielestämme valitettavia.
EnglishHowever, the original project did not set out a list of priorities, a major shortcoming.
Silloinen konsepti ei kuitenkaan merkitse sinällään mitään prioriteettiluetteloa, mikä oli suuri puute.
EnglishThe reasons for this shortcoming are varied in origin and responsibility for it lies in different places.
Tähän epäkohtaan on useita syitä, joiden takia on useita velvollisuuksia.
EnglishA shortcoming of the report is its almost complete failure to touch on the issue of boosting employment.
Mietinnön puutteena on työllisyyden parantamisen näkökohdan sivuuttaminen lähes kokonaan.
EnglishWith Esperanto this issue, this shortcoming, does not arise.
Tätähän tapahtuu jo nyt. Esperanton kanssa tätä ongelmaa ei olisi.
EnglishThe original proposal had a shortcoming in that it only made reference to flooding from river basins.
Alkuperäisen ehdotuksen puutteena oli se, että siinä viitattiin vain vesistöalueiden tulviin.
EnglishThe administration should address this shortcoming and corrrect it by no later than the end of this year.
Hallinnon olisi käsiteltävä tätä puutetta ja korjattava se tämän vuoden loppuun mennessä.
EnglishThe Framework Programme does have a shortcoming: insufficient funds.
Puiteohjelmassa on yksi puute: riittämättömät määrärahat.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shortcoming":

shortcoming
English