EN

shooting {substantiivi}

volume_up
shooting (myös: firing)
The reason for my decision is Malta's persistence in shooting migratory birds.
Syy päätökseeni on Maltan itsepintainen muuttolintujen ampuminen.
It can be, if orders are issued to ban the shooting of people fleeing from a country they do not wish to live in.
Voidaan, jos annetaan määräyksiä, joilla kielletään sellaisten ihmisten ampuminen, jotka ovat pakenemassa maasta, jossa he eivät halua asua.
Fourteen EU Ministers faint-heartedly abstained from the vote and, as a result, legalised the shooting of elephants in Africa.
Euroopan unionin valtioiden 14 ministeriä pidättäytyi tuolloin pelkurimaisesti äänestyksestä, jolloin norsujen ampuminen Afrikassa tuli lailliseksi.
shooting (myös: fire)

Esimerkkejä "shooting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
Niillä ei auteta torjumaan kriisiä, koska ne eivät ole tavoitteiden mukaisia.
EnglishOnce the boys are conscripted they become incapable of anything except shooting and raping.
Värväämisen jälkeen pojat eivät enää kykene muuhun kuin ampumaan ja raiskaamaan.
EnglishThe Tamil Tigers are suspected of shooting civilians trying to flee.
Tamilitiikerien epäillään muun muassa ampuneen siviilejä, jotka yrittivät paeta.
EnglishThe reason for my decision is Malta's persistence in shooting migratory birds.
Syy päätökseeni on Maltan itsepintainen muuttolintujen ampuminen.
EnglishIn Baghdad, armed individuals burst in, shooting 52 people and wounding 200.
Bagdadissa aseistetut henkilöt ryntäsivät sisään, ampuivat 52 ihmistä ja haavoittivat 200:aa.
EnglishThis is like shooting the pianist if you do not like the song.
Tätä voi verrata siihen, että ampuisi pianistin siksi, ettei pidä kappaleesta.
EnglishWhy, therefore, should we shoot and kill, when we can have everything without shooting and killing?
Miksi ammuskelisimme ja tappaisimme, kun voimme saada kaiken tarvittavan ilman sitä?
EnglishMany thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.
Tuhannet ihmiset myös harrastavat ampumista vapaa-ajallaan.
EnglishIt reminds me of the shooting of sparrows in China during what was known as the 'Cultural Revolution'.
Se muistuttaa minua varpusten ampumisesta Kiinassa ”kulttuurivallankumouksen” aikana.
EnglishBut that only answers the immediate question of what we will do when the shooting stops.
Tämä vastaa kuitenkin vain siihen välittömään kysymykseen, mitä me teemme, kun sotiminen on loppunut?
EnglishWith the intake of new projects we are shooting randomly from the hip.
Pelkkä projektien lisääminen ei johda haluttuihin tuloksiin.
EnglishI learned at an early age that it may sometimes be necessary to kill the message without shooting the messenger.
Opin jo varhain, että joskus on vain tuhottava viesti ampumatta viestin tuojaa.
EnglishWe appear to be shooting ourselves in the foot.
Minusta vaikuttaa hieman siltä kuin tämä direktiivi puhuisi itseään vastaan.
EnglishPeople apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.
Jotkut ihmiset ilmeisesti nauttivat jääkarhujen ampumisesta huvin vuoksi, mitä pidän todella kuvottavana.
EnglishIt seems to me that we are shooting the messenger rather than getting to the heart of the problem.
Minusta vaikuttaa siltä, että me ammumme viestintuojaa sen sijaan, että puuttuisimme ongelman ytimeen.
EnglishTo borrow the Minister' s words, continuing such support would be tantamount to the EU shooting itself in the foot.
Ministerin sanoja lainaten: tukien jatkaminen olisi sama kuin EU ampuisi omaan jalkaansa.
EnglishPigeon shooting is not a method of parliamentary monitoring.
Tarkkuusammunta ei ole parlamentaarisen valvonnan keino.
EnglishEndless talking against a background of endless shooting.
Sitten vain puhutaan ja puhutaan ja välillä taas ammutaan.
EnglishWith their requirements for protection against the sun, the Council and the Commission are shooting well wide of the mark.
Auringolta suojelemista koskevia neuvoston ja komission vaatimuksia ei voida hyväksyä.
EnglishOtherwise, we may be shooting ourselves in the foot.
Muutoin voimme haitata omien tavoitteittemme saavuttamista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shooting":

shooting
English
shoot