"shoe" - Suomenkielinen käännös

EN

"shoe" suomeksi

volume_up
shoe {subst.}
FI
FI
FI
EN

shoe {substantiivi}

volume_up
shoe
Mr Leterme, tomorrow, the Golden Shoe prize will be awarded in Belgium.
Arvoisa pääministeri Yves Leterme, huomenna Belgiassa myönnetään Kultainen kenkä -palkinto.
The people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
Paikalliset ihmiset tietävät, mistä kenkä puristaa ja miten asia voidaan taas korjata.
Tästä kenkä nimenomaan puristaakin.

Esimerkkejä "shoe"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
Paikalliset ihmiset tietävät, mistä kenkä puristaa ja miten asia voidaan taas korjata.
EnglishOne size does not fit all, whether it is trade policy or shoe sizes.
Yksi koko ei sovi kaikille, olipa kyse sitten kauppapolitiikasta tai kengistä.
EnglishYou have to make the shoe bigger, to take into account the needs we must fund.
Lusikkaa on suurennettava niin, että kykenemme kattamaan tarpeemme.
EnglishI am concerned that we are going to be protective of the European shoe industry.
Minua huolestuttaa, että EU:n jalkineteollisuutta ryhdytään suojelemaan protektionistisin toimin.
EnglishMr Leterme, tomorrow, the Golden Shoe prize will be awarded in Belgium.
Arvoisa pääministeri Yves Leterme, huomenna Belgiassa myönnetään Kultainen kenkä -palkinto.
EnglishIn the European Union shoe sector almost 40 000 jobs have been lost during this period.
Euroopan unionin jalkineteollisuudesta on hävinnyt lähes 40 000 työpaikkaa samana ajanjaksona.
EnglishTo produce a shoe in our region, in southern Italy, costs EUR 13.
Kengän valmistaminen alueellamme, Etelä-Italiassa, maksaa 13 euroa.
EnglishIn 2003, the shoe-making industry in Poland consisted of 123 firms, while in 2005 there were only 93.
Vuonna 2003 Puolan jalkineteollisuus käsitti 123 yritystä, kun vuonna 2005 jäljellä oli enää 93.
EnglishBut why should Finland be able to stop shoe repairers in the Netherlands from being granted a reduced rate of VAT?
Miksi Suomen pitäisi voida vastustaa sitä, että Alankomaissa suutareille sallitaan alennettu alv-kanta?
EnglishRegardless of this, they continue to be heavily dependent on their shoe exports, not least poor women in Vietnam.
Tästä huolimatta he, ja erityisesti Vietnamin vähävaraiset naiset, ovat edelleen erittäin riippuvaisia jalkineiden viennistä.
EnglishThat is just where the shoe pinches, however.
EnglishI shall highlight two cases with which I am very familiar: those of the Clark shoe factory and the Bawo clothing factory.
Kerron kaksi esimerkkiä tapauksista, jotka tunnen hyvin: Clarkin kenkätehtaasta ja Bawo-nimisestä vaatetusalan yrityksestä.
EnglishThis is precisely where the shoe pinches.
EnglishAnd that is where the shoe pinches.
EnglishI use that as a restructuring example, since I live in Northampton, at one time the capital of British shoe-making.
Käytän kyseistä alaa esimerkkinä rakenneuudistuksista, sillä asun Northamptonissa, joka oli aikoinaan brittiläisen jalkineteollisuuden keskus.
Englishto wait for the other shoe to drop
EnglishIn the Netherlands, for example, the number of shoe repairers was decimated between 1992 and 1998 as a result of the high rate of VAT on their work.
Alankomaissa ovat esimerkiksi suutarit vähentyneet vuosina 1992-1998 korkean alv-kannan soveltamisen seurauksena.
Englishto wait for the other shoe to drop
EnglishUnit, a large trade union in your country has, I think, found a very simple and accurate phrase to say where the shoe pinches.
Yhdistyneen kuningaskunnan suuri ammattijärjestö, Unit, on mielestäni ilmoittanut hyvin yksinkertaisesti ja tarkasti, mistä kenkä puristaa.
EnglishAnd in the movie, they've got a great scene in there where the word "shoe" is said, and a whole bunch of '50s and '60s shoes pop into my imagination.
Elokuvassa on hieno kohtaus jossa sanotaan 'kenkä', ja lukemattomia 50- ja 60-luvun kenkiä pompahtaa mielikuvitukseeni.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shoe":

shoe
shoes
English
brake shoe
English