"shipyard" - Suomenkielinen käännös

EN

"shipyard" suomeksi

FI
EN

shipyard {substantiivi}

volume_up
shipyard (myös: dock, dockyard)
At present the shipyard is achieving positive financial results.
Telakka tekee tällä hetkellä hyvää taloudellista tulosta.
We are fighting for our fishing industry and have just one small shipyard left.
Me kamppailemme kalatalouden puolesta, sen lisäksi on vain pieni telakka.
The Commission should accept these plans not because the Gdańsk Shipyard is a symbol.
Komission ei pitäisi hyväksyä näitä suunnitelmia, koska Gdanskin telakka on symboli.

Esimerkkejä "shipyard"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
Meillä on satama, telakka, laivanomistajia, kalastajia ja merenkulkuhallinto.
English(PL) Mr President, the Gdańsk Shipyard has particular significance for Poland.
(PL) Arvoisa puhemies, Gdańskin telakalla on Puolalle erityistä merkitystä.
EnglishMobilisation of Globalisation Adjustment Fund: Odense Steel Shipyard/Denmark (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Odense Steel Shipyard / Tanska (
EnglishWe are fighting for our fishing industry and have just one small shipyard left.
Me kamppailemme kalatalouden puolesta, sen lisäksi on vain pieni telakka.
EnglishThe Commission should accept these plans not because the Gdańsk Shipyard is a symbol.
Komission ei pitäisi hyväksyä näitä suunnitelmia, koska Gdanskin telakka on symboli.
EnglishThe shipyard workers reminded us of this fact a week ago in Brussels.
Telakan työntekijät muistuttivat meitä tästä asiasta viikko sitten Brysselissä.
EnglishThe dishonest privatisation of the shipyard is currently the subject of legal proceedings.
Telakan epärehellisestä yksityistämisestä on parhaillaan meneillään oikeudenkäynti.
EnglishAfter 1989 the Solidarity government was unconcerned by the fate of the shipyard.
Vuoden 1989 jälkeen solidaarisuusliikkeen muodostama hallitus ei piitannut telakan kohtalosta.
EnglishSuch action, for example, could save the Polish shipyard industry.
Tällaiset toimet olisivat esimerkiksi pelastaneet Puolan telakkateollisuuden.
EnglishIn the present case, tell us what shipyard operates without subsidies.
Kerrottakoon meille tämän tapauksen osalta, mikä laivatelakka sitten pyörii ilman tukia.
EnglishLittle remains of the proud shipyard that was the birthplace of 'Solidarity'.
Enää ei ole paljonkaan jäljellä siitä ylpeästä telakasta, josta Solidaarisuusliike sai alkunsa.
EnglishWe have just heard the news of the bankruptcy of the modern shipyard at Stettin in Poland.
Jokin aika sitten saimme tiedon nykyaikaisen puolalaisen Stettinin telakan konkurssista.
EnglishThe Erika was built at a Japanese shipyard and is single-hulled.
Erikan on rakentanut japanilainen telakka niin, että siinä on yksinkertainen pohja.
EnglishThe next item is the Commission statement on the risk of closure of the Gdansk shipyard.
(IT) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Gdańskin telakoiden sulkemisuhasta.
EnglishHowever, last week's protest by Polish shipyard workers must be viewed differently.
Puolalaisten telakkatyöläisten viimeviikkoiseen protestiin on kuitenkin suhtauduttava eri tavalla.
EnglishIt was the strikes at that shipyard that began the dismantling of Communism.
Juuri tämän telakan lakoista alkoi kommunismin hajoaminen.
EnglishOne final matter - let us salvage the shipyard industry in Poland.
Ja viimeinen asia - meidän on pelastettava Puolan telakkateollisuus.
EnglishAll interested bodies must set about ending shipyard aid as a condition of Asian financial aid.
Asianosaisten elinten on asetettava Aasian finanssituen ehdoksi telakkatukien lopettaminen.
EnglishIt needs at least two slipways in order to continue operating profitably as a shipyard.
Se tarvitsee ainakin kaksi vesillelaskuramppia voidakseen jatkaa toimintaansa kannattavana telakkana.
EnglishThe image of the shipyard has, on the whole, changed dramatically.
Telakoiden tilanne kokonaisuudessaan on muuttunut huomattavasti.