"shipwreck" - Suomenkielinen käännös

EN

"shipwreck" suomeksi

EN

shipwreck {substantiivi}

volume_up
shipwreck
New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
New Flame -rahtialuksen haaksirikko ja vaikutukset Algécirasin lahdella (keskustelu)
It is obvious that the outcome will still be certain shipwreck.
On ilmeistä, että tuloksena on jonkinlainen haaksirikko.
First of all, we must shed some light on this shipwreck.
Meidän on aluksi selvitettävä haaksirikko perinpohjaisesti.

Esimerkkejä "shipwreck"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI simply gave the geographical location of the shipwreck as being Algeciras, Gibraltar.
Viittasin vain laivaonnettomuuden maantieteelliseen sijaintiin Algécirasina, Gibraltarina.
EnglishNew Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
New Flame -rahtialuksen haaksirikko ja vaikutukset Algécirasin lahdella (keskustelu)
English(PT) Following the shipwreck of the Prestige, concerns have been growing about maritime safety.
(PT) Huoli meriturvallisuudesta on lisääntynyt Prestige-aluksen haaksirikon jälkeen.
EnglishThe TotalFinaElf Corporation, which already bears guilt for the Erika shipwreck, is fully responsible.
TotalFinaElf-yhtymällä, joka oli syypää myös Erikan haaksirikkoon, on täysi vastuu.
EnglishJoint motion for a resolution (B5-0181/2000) on the shipwreck of the .
Yhteinen päätöslauselma (B5-0181/2000) säiliöalus haaksirikosta.
EnglishI felt like I was physically present inside the shipwreck of Titanic.
Tunsin kuin olisin ollut fyysisesti sisällä Titanicin hylyssä.
EnglishIn the matter of social standards we cannot afford any shipwreck.
Meillä ei ole varaa haaksirikkoutua sosiaalinormien kysymyksessä.
EnglishJoint resolution on the shipwreck of the (RC B5-0181/2000)
Yhteinen päätöslauselma Erika-tankkerin haaksirikosta (B5-0181/2000)
EnglishIt is obvious that the outcome will still be certain shipwreck.
On ilmeistä, että tuloksena on jonkinlainen haaksirikko.
English   There can be no doubt that the Spanish authorities have a great deal to answer for over the shipwreck of the .
   On ilman muuta selvää, että Espanjan viranomaiset ovat pitkälti vastuussa haaksirikosta.
EnglishFirst of all, we must shed some light on this shipwreck.
Meidän on aluksi selvitettävä haaksirikko perinpohjaisesti.
Englishwas what the communities affected by the oil slick from the Erika shipwreck, demanded.
"Ei koskaan enää!", huusivat myös kansalaiset, jotka kärsivät Erikan haaksirikon aiheuttamasta öljysaasteesta.
EnglishNew Flame shipwreck (vote)
New Flame -rahtialuksen haaksirikko ja vaikutukset Algecirasin lahdella (äänestys)
EnglishThe New Flame shipwreck has had serious consequences, but it has not caused a disaster of such magnitude.
New Flame -rahtialuksen haaksirikolla on ollut vakavia vaikutuksia, mutta se ei ole aiheuttanut yhtä suurta tuhoa.
EnglishThe inhabitants of the communities that were the victims of the Erika shipwreck and others will appreciate the EU's cynicism.
Erika-aluksen haaksirikon uhreina olleiden yhteisöjen asukkaat ja myös muut arvostavat EU:n kyynisyyttä.
EnglishThis is the seventh time that Brittany is having to deal with an oil slick since the Torrey Canyon shipwreck.
Torry Canyonin haaksirikon jälkeen tämä on jo seitsemäs kerta, jolloin Bretagne on joutunut tekemisiin öljylautan kanssa.
EnglishA few days ago, the shipwreck of another boat off the coast of Sicily claimed the lives of 36 third-country nationals.
Muutama päivä sitten eräs toinen Sisilian edustalla tapahtunut haaksirikko vaati 36:n kolmannen maan kansalaisen hengen.
EnglishNew Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (motions for resolutions tabled): see Minutes
New Flame -rahtialuksen haaksirikko ja vaikutukset Algecirasin lahdella (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
EnglishThe next item is the Commission statement on the New Flame shipwreck and the pollution in Algeciras Bay.
(PL) Esityslistalla on seuraavana komission antama julkilausuma New Flame -rahtialuksen haaksirikosta ja vaikutuksista Algécirasin lahdella.
EnglishIn my country, Greece, we had last year's shipwreck on Santorini, the causes of which have not yet been investigated.
Kotimaassani Kreikassa sijaitsevan Santorinin saaren edustalla tapahtui viime vuonna haaksirikko, jonka syitä ei ole vielä tutkittu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shipwreck":

shipwreck
English