EN

shipping {substantiivi}

volume_up
shipping (myös: boat trip, cruise)
shipping (myös: fleet, navy)
Our aim is to have quality shipping, our own fleet and third-country ships in transit.
Tavoitteenamme on laadukas merenkulku, oma laivasto ja kolmansien maiden alusten kauttakulku.

Esimerkkejä "shipping"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Euroopan meriturvallisuusvirasto vastaa merenkulun turvallisuuden valvonnasta.
EnglishShipping, industrial activity on the high seas and tourism will more than double.
Merenkulku, teollinen toiminta avomerellä ja matkailu yli kaksinkertaistuvat.
EnglishLadies and gentlemen, shipping has been liberalised for a great many years now.
Hyvät kollegat, laivaliikenne on vapautettu ties kuinka monta vuotta sitten.
EnglishSecondly, we must not forget that shipping goes beyond national and European borders.
Emme myöskään saa unohtaa, että merenkulku ylittää kansalliset ja Euroopan rajat.
EnglishWe have come a long way since Sea Empress, Exxon Valdez and other shipping disasters.
Sea Empress, Exxon Valdez ja muut merenkulun katastrofit ovat kaukana takanapäin.
EnglishA decision must be taken in the EU before the next shipping catastrophe rocks Europe.
EU:ssa on tehtävä päätös, ennen kuin seuraava laivaonnettomuus järkyttää Eurooppaa.
EnglishThere should be no unfair competition at the expense of European shipping.
Euroopan merenkulkualan kustannuksella ei saa käydä epäoikeudenmukaista kilpailua.
EnglishRegard for safety and the environment places demands on the EU shipping market.
Turvallisuus- ja ympäristökysymykset asettavat vaatimuksia EU: n merenkulkumarkkinoille.
EnglishThis means that we need not just technical improvements but also safer shipping lanes.
Siksi tarvitsemmekin teknisten parannusten lisäksi myös turvallisempia merikäytäviä.
EnglishIt must be appreciated that shipping is one of the cleanest ways of transportation.
On ymmärrettävä, että merenkulku on yksi puhtaimmista kuljetusmuodoista.
EnglishFurther, the old fashioned image of short sea shipping needs to be changed.
Lisäksi lyhyiden matkojen merenkulun vanhanaikaista imagoa on muutettava.
EnglishAn important shipping waterway, the Baltic Sea is important for all EU countries.
Tärkeänä kuljetusväylänä Itämerellä on merkitystä kaikille EU-maille.
EnglishIt is therefore appropriate to step up the measures adopted in respect of shipping.
On näin ollen tarkoituksenmukaista tehostaa merenkulun alalla toteutettavia toimenpiteitä.
EnglishIt is the outermost regions that put Community shipping in its position as world leader.
Yhteisön maailmanlaajuinen johtoasema merenkulussa on syrjäisimpien alueiden ansiota.
EnglishWe welcome the fact that shipping and aviation are to be included in climate policy.
Suhtaudumme myönteisesti vesiliikenteen ja ilmailun sisällyttämiseen ilmastopolitiikkaan.
EnglishWhat can we do internally for short sea shipping? I just want to mention a few things.
Mitä voimme tehdä lyhyen matkan merenkulun sisäisen kehittämisen hyväksi?
EnglishThroughout that time, the Community did nothing at all for European shipping.
Tänä ajanjaksona yhteisö ei tehnyt mitään Euroopan merenkulun hyväksi.
EnglishThis will be the case if cheap labour is able to be exploited freely in EU shipping.
Tästä on kysymys silloin, jos halpatyövoimaa voidaan vapaasti käyttää EU: n merenkulussa.
EnglishSimilarly, Canada wants the right to tax shipping through an ice-free Northwest Passage.
Samoin Kanada haluaa oikeuden periä maksua merenkulusta jäättömän Luoteisväylän läpi.
EnglishI also wonder about the favourable arrangements that still apply to the shipping sector.
Ihmettelen myös suotuisia järjestelyjä, joita edelleen sovelletaan laivaliikenteeseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shipping":

shipping
ship
cargo ship