"sherry" - Suomenkielinen käännös

EN

"sherry" suomeksi

FI

"sherry" englanniksi

EN
EN

sherry {substantiivi}

volume_up
sherry
I am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
Ajattelen luonnollisesti ensisijaisesti, mutta en pelkästään, Sherry Rehmania.
Sherry Rehman, that courageous politician who put forward amendments to the blasphemy law, is in particular danger.
Sherry Rehman, rohkea poliitikko, joka esitti tarkistuksia jumalanpilkkalakiin, on erityisessä vaarassa.
In practice it is a question of the use of the designation port and sherry on the South African market for products produced in South Africa.
Konkreettisesti on kyse portviini- ja sherry-nimen käytöstä Etelä-Afrikan markkinoilla tuotteissa, jotka on valmistettu Etelä-Afrikassa.
FI

sherry {substantiivi}

volume_up
sherry (myös: sherrylasi)
Ajattelen luonnollisesti ensisijaisesti, mutta en pelkästään, Sherry Rehmania.
I am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
Sherry Rehman, rohkea poliitikko, joka esitti tarkistuksia jumalanpilkkalakiin, on erityisessä vaarassa.
Sherry Rehman, that courageous politician who put forward amendments to the blasphemy law, is in particular danger.
Konkreettisesti on kyse portviini- ja sherry-nimen käytöstä Etelä-Afrikan markkinoilla tuotteissa, jotka on valmistettu Etelä-Afrikassa.
In practice it is a question of the use of the designation port and sherry on the South African market for products produced in South Africa.

Esimerkkejä "sherry"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
Ajattelen luonnollisesti ensisijaisesti, mutta en pelkästään, Sherry Rehmania.
EnglishVarious Members have talked about wines and spirits and the labels for port and sherry.
Useat jäsenet ovat puhuneet viineistä ja väkijuomista sekä portviinin ja sherryn merkinnöistä.
EnglishThat is why he can afford to be so relaxed about solving the sherry and port issue.
Ja sen tähden hän voikin muista piittaamatta ratkaista sherryä ja portviiniä koskevan ongelman tällä tavoin.
EnglishFor a long time still to come, Europe will be identified with port and sherry in the minds of South Africans.
Eurooppa samastetaan Etelä-Afrikassa vielä pitkään portviiniin ja sherryyn.
EnglishSherry Rehman, that courageous politician who put forward amendments to the blasphemy law, is in particular danger.
Sherry Rehman, rohkea poliitikko, joka esitti tarkistuksia jumalanpilkkalakiin, on erityisessä vaarassa.
EnglishBehind all the arguments about wines and spirits, port and sherry lies raw agricultural protectionism.
Kaikkien viinejä ja väkijuomia, portviiniä ja sherryä koskevien perustelujen taustalla on silkka protektionismi maatalousasioissa.
EnglishCommissioner, I am also thinking of certain designations that are so emblematic in my country, such as Sherry or Málaga.
Arvoisa komission jäsen, ajattelen myös tiettyjä nimityksiä, joilla on symbolista merkitystä kotimaalleni Espanjalle, kuten sherry ja malagaviini.
EnglishIn practice it is a question of the use of the designation port and sherry on the South African market for products produced in South Africa.
Konkreettisesti on kyse portviini- ja sherry-nimen käytöstä Etelä-Afrikan markkinoilla tuotteissa, jotka on valmistettu Etelä-Afrikassa.
EnglishThere are the 17 European wine names, such as port, sherry and champagne, which are currently considered as semi-generic in the United States.
Yhdysvallat pitää tällä hetkellä noin 17:ää eurooppalaista viinin nimeä, kuten portviiniä, sherryä ja samppanjaa, lähes yleisnimityksinä.
EnglishThe main problem is the reservations expressed by several Member States about the proposed rules on the use of designations of origin for port and sherry.
Pääongelmia ovat ensinnäkin useiden jäsenvaltioiden varauksellinen suhtautuminen portviini- ja sherrymerkinnän käyttöön liittyviin sääntöihin.
EnglishContrary to what we have heard over here, South Africa has made considerable concessions on port and sherry in the interests of making a wide agreement.
Toisin kuin olemme täällä kuulleet, Etelä-Afrikka on tehnyt huomattavia myönnytyksiä portviinin ja sherryn osalta, jotta saataisiin aikaan laaja sopimus.
EnglishProtection for the port and sherry denominations of origin was hard won from the European Union and, from the year 2000, from the World Trade Organisation.
Oli suuren työn takana saada Euroopan unioni ja vuodesta 2000 lähtien myös Maailman kauppajärjestö tunnustamaan portviinin ja sherryn alkuperämerkinnät.
EnglishThere have certainly been some complex issues, some of which, like the issue of port and sherry, continue to raise difficulties which we hope will be resolved in the coming days.
On totta, että oli joitakin monimutkaisia asioita ja että osa niistä, kuten sherry ja portviinit, aiheuttavat vieläkin vaikeuksia, jotka toivottavasti voidaan ratkaista lähipäivinä.
EnglishOf course, the fact that port and sherry have caused such delay and that, what is more, transitional regimes of 5 to 12 years have been created for this, does not inspire much confidence.
Se, että portviini ja sherry ovat aiheuttaneet niin paljon myöhästymistä ja että niiden tapauksessa on määrätty 5-12 vuoden siirtymäkausi, ei tietenkään ole kovin uskottavaa.