EN

shelf {substantiivi}

volume_up
shelf (myös: ledge)

Esimerkkejä "shelf"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNevertheless, we need to begin discussing them, and not leave them on the shelf.
Meidän on joka tapauksessa alettava keskustella niistä. Emme saa jättää niitä hyllylle.
EnglishThis report will not stay on the shelf but we will use it as working document.
Tämä mietintö ei jää hyllyyn vaan käytämme sitä valmisteluasiakirjana.
EnglishSugar is purchased for 50 eurocents and reaches the store shelf at EUR 1.15.
Sokerin hinta on ostettaessa 50 senttiä ja kaupan hyllyssä 1,15 euroa.
EnglishIt is different because of the narrowness of the continental shelf that is found there.
Se on erilainen, koska Välimerellä sijaitseva mannerjalusta on kapea.
EnglishRussia is claiming the expansion of its maritime zone to include its entire continental shelf.
Venäjä vaatii merialueidensa laajentamista niin, että ne kattavat koko mannerjalustan.
EnglishWe do not want fish only from aquaculture or a standardised packet off a supermarket shelf.
Emme halua ainoastaan vesiviljeltyjä kaloja tai vakiopakkauksia valintamyymälän hyllyltä.
EnglishIn addition, the trawlable shelf extends well beyond territorial waters.
Lisäksi matalikko, jolla voidaan harjoittaa troolausta, ulottuu kauas aluevesien ulkopuolelle.
EnglishThere is great fear, particularly on the part of Romania and Bulgaria, of being put on the shelf.
Uhkana on, että niiden, erityisesti Romanian ja Bulgarian, liittymistä voidaan lykätä.
EnglishIt is well-known that traditional rosé has a short shelf life.
Yleisesti on tiedossa, että perinteinen rosé säilyy vain vähän aikaa.
EnglishThe directive was to spend the next eleven years on a shelf at the Council of Ministers.
Seuraavat 11 vuotta direktiivi lojui ministerineuvostossa.
EnglishIf necessary, it said in the same report, the 1A solution could still be taken off the shelf.
Samassa tekstissä mainittiin, että 1 A -ratkaisu voitaisiin tarvittaessa myös ottaa vielä esille.
EnglishMr President, the traceability of foods from the field to the supermarket shelf is a must.
Arvoisa puhemies, elintarvikkeiden jäljitettävyys pellolta kauppaan saakka on ehdoton välttämättömyys.
EnglishWhat is happening now is that the top shelf at the newsagent's is being brought into our children's bedrooms.
Nyt ollaan tuomassa lehtimyymälän ylähyllyn sisältö lastemme makuuhuoneisiin.
EnglishMy report, unanimously approved on 4 October this year has been sitting on the shelf collecting dust.
Mietintöni, joka hyväksyttiin yksimielisesti 4. lokakuuta, on maannut hyllyllä keräämässä pölyä.
EnglishShelf registration should be optional and not compulsory.
Etukäteisrekisteröinnin tulisi olla valinnaista eikä pakollista.
EnglishHow many off-the-shelf shops offer expert advice?
Kuinka monet valmistuotteiden myyjät tarjoavat asiantuntevaa opastusta?
EnglishThis is a report that will not lie on some shelf collecting dust.
Tämä on mietintö, joka ei jää hyllylle pölyä keräämään.
EnglishThe issue, however, is far too important to be left on the shelf to gather dust.
EnglishWe have campaigned from the start to end the requirement for mandatory, annual shelf registration.
Olemme kampanjoineet alusta alkaen poistaaksemme pakollista, jokavuotista perusesitettä koskevan vaatimuksen.
EnglishMy worry is that when we have voted on this, it will remain on a shelf somewhere doing nothing.
Huolenaiheeni on se, että kun olemme äänestäneet tästä asiasta, se jää hyllylle ilman, että asialle tehdään mitään.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shelf":

shelf
English
ice shelf
English