EN

sheets {monikko}

volume_up
sheets (myös: bed clothing)
sheets

Esimerkkejä "sheets"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhen there is more sunlight at high latitudes in summer, ice sheets melt.
Kun auringonvaloa on kesäisin enemmän korkeilla leveysasteilla, jäätiköt sulavat.
EnglishThe overall size of MFI balance sheets has remained broadly unchanged over recent months.
Rahalaitosten taseiden koko on pysynyt kutakuinkin ennallaan viime kuukausina.
EnglishI see broad support for the creation of environmental balance sheets in the European Union.
Huomaan, että Euroopan unionin ympäristötilinpidon luomisella on laaja kannatus.
EnglishAs economic conditions deteriorate, the pressure on bank balance sheets is set to continue.
Taloudellisten edellytysten huonontuessa pankkien taseisiin kohdistuvat paineet jatkuvat.
EnglishECB Opinion on the reporting by Cypriot monetary financial institutions of their monthly balance sheets
EKP:n lausunto kuukausitasetietojen antamisesta kyproslaisissa rahalaitoksissa
EnglishBalance sheets are being falsified, funds embezzled, and false information deftly fed to the public.
Taseita vääristellään, varoja kavalletaan ja yleisölle annetaan taitavasti väärää tietoa.
EnglishThe funds have been put into savings funds, pension funds or they appear on companies' balance sheets.
Varat on talletettu säästörahastoihin, eläkerahastoihin tai ne näkyvät yritysten taseessa.
EnglishMedicos Del Mundo - EUR 100 000 on blankets, medicines, water tanks and plastic sheets for shelter.
Medicos Del Mundo käyttää 100 000 euroa huopiin, lääkkeisiin, vesisäiliöihin ja muovikatoksiin.
EnglishFourthly, money and balance sheets are, after all, not the be-all and end-all.
EnglishThe handing out of notice sheets is surely not too much to ask.
Varoituslehtisten jakaminen ei varmasti ole paljon pyydetty.
EnglishNow we are going to get the safety data sheets for which Denmark has been campaigning for many years.
Tanskalaiset ovat taistelleet jo vuosia nyt laadittujen käyttöturvallisuustiedotteiden puolesta.
EnglishShrinking ice sheets make the planet darker, so it absorbs more sunlight and becomes warmer.
Jäätiköiden kutistuminen tekee planeetan tummemmaksi, joten se absorboi enemmän auringonvaloa ja lämpenee.
EnglishThey also reveal the difficulties they are going through in their balance sheets and their financial statements.
Ne myös kertovat taseisiinsa ja tilinpäätöksiinsä liittyvistä ongelmista.
EnglishWhen the five minutes were over, I would say, "Pass me the sheets of paper, and I'll pay you a dollar per question."
Kun viisi minuuttia oli ohi, sanoin "Antakaa paperit, maksan dollarin per kysymys."
EnglishThe overall size of monetary financial institutions’ balance sheets remained broadly unchanged over the past few months.
Rahalaitosten taseiden koko on pysynyt viime kuukaudet kutakuinkin ennallaan.
EnglishImplementation of this proposal is making it possible to save over three million sheets of paper a year.
Tämän ehdotuksen täytäntöönpanolla on mahdollista säästää yli kolme miljoonaa paperiarkkia vuodessa.
EnglishThe crisis of confidence has provoked a fall in asset prices, compounding the strain on banks' balance sheets.
Uskottavuusongelma on laskenut omaisuuserien hintoja pahentaen pankkien taseisiin kohdistuvia paineita.
EnglishIce sheets would continue to disintegrate for centuries.
Jäätiköiden murentuminen jatkuisi vuosisatoja.
EnglishIt is important for suppliers to be obliged positively to provide safety data sheets to users.
On tärkeää, että toimittajille asetetaan myönteinen velvollisuus laittaa tuotteisiin käyttöturvallisuustiedote käyttäjiä varten.
EnglishWhat is the risk of the assets on the balance sheets, and can you trust the risk weights applied to those assets?
Mitkä ovat taseessa olevan varallisuuden riskit ja voiko tähän varallisuuteen sovellettuihin riskipainotuksiin luottaa?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sheet":

sheet
bed sheet
English