"sheer" - Suomenkielinen käännös

EN

"sheer" suomeksi

EN

sheer {adjektiivi}

volume_up
Jo pelkkä viestien määrä saattaa hidastaa Internetin toimintaa.
It is therefore sheer common sense to fight for equality.
On pelkkä tervettä järkeä toimia tasa-arvon puolesta.
The second problem is the sheer number of trademarks.
Toisena ongelmana on jo pelkkä tuotemerkkien määrä.
We should have voted against this amendment and it was a sheer mistake on the voting list.
Meidän olisi pitänyt äänestää tätä tarkistusta vastaan, ja kyseessä oli puhdas virhe äänestysluettelossa.
But worst of all, it is the sheer arrogance of saying that you know best when it comes to the European project.
Mutta kaikkein pahinta on puhdas ylimielisyys sanoessanne, että te tiedätte parhaiten Euroopan hankkeesta.
However, the real agenda is a disturbing mixture of Nanny Brussels, control-freakism, sheer naked propaganda and market fixing.
Todellisuudessa siinä on kuitenkin kyse hälyttävästä sekoituksesta, jossa yhtyvät holhous-Bryssel, sairaalloinen valvonnantarve, puhdas propaganda ja markkinoiden manipulointi.
I am struck that the common denominator with this Commission is the sheer number of them that were communists, or were very close to communism.
Minusta vaikuttaa siltä, että tämän komission yhteisenä nimittäjänä on silkka entisten kommunistien tai kommunismia myötäilevien lukumäärä.
What is particularly striking today is the sheer impotence of this Parliament, together with the contempt with which it is treated by the Council and the Commission.
Hyvin silmiinpistävää nykyään on parlamentin silkka voimattomuus yhdessä sen halveksunnan kanssa, jolla neuvosto ja komissio sitä kohtelevat.
sheer (myös: gossamer)
sheer (myös: vertical)
sheer (myös: fine, stringy, thin)

Esimerkkejä "sheer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis serves, in effect, to illustrate the sheer misery of our current visa regime.
Tämä itse asiassa osoittaa, kuinka kurja nykyinen viisumijärjestelmämme on.
EnglishThe sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
Puhujien suuri määrä osoittaa selkeästi, miten kiinnostava tämä aihe on.
EnglishIn the case of Malta the situation is even more precarious because of sheer numbers.
Maltan osalta tilanne on vielä epävakaampi pelkästään lukumäärien vuoksi.
EnglishIn my view this is sheer populism at the expense of human rights.
Minun mielestäni tämä on pelkkää populismia ihmisoikeuksien kustannuksella.
EnglishIn Azerbaijan, weapons fell silent in 1994 but that cannot conceal the sheer scale of the problem.
Azerbaidzanissa aseet riisuttiin vuonna 1994, mutta se ei peitä ongelman laajuutta.
EnglishIt did not, unless it refers to the era of sheer effrontery.
Ei ansaitse, ellei sillä sitten tarkoiteta silkan häpeämättömyyden aikakautta.
EnglishIt is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
On silkkaa ajan tuhlausta tarkastella ehdotuksia omista varoista tai eurooppalaisista veroista.
EnglishThe report's talk of smooth cooperation is sheer nonsense, legally speaking.
Mietintöön sisältyvä maininta sujuvasta yhteistyöstä on silkkaa hölynpölyä oikeudellisesta näkökulmasta.
EnglishA particular problem with nuclear waste is the sheer timescale of the danger that it poses.
Ydinjätteeseen liittyvä erityisongelma on pelkästään se ajanjakso, jonka ajan se aiheuttaa vaaran.
EnglishSuch a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
Tällainen toimenpide muuttuisi nopeasti puhtaaksi protektionismiksi.
EnglishSurely, the way in which transport in Europe is organised is sheer madness.
Tapa, miten liikenne Euroopassa hoidetaan, on järjetön.
EnglishWill the Commission also crack down on sheer exploitation?
Aikooko komissio ryhtyä ankariin toimenpiteisiin myös puhtaan hyväksikäytön torjumiseksi?
EnglishIn terms of sheer numbers, we can already talk about the European works council as a success story.
Jo puhtaasti numerollisesti voidaan puhua eurooppalaisten yritysneuvostojen menestystarinasta.
EnglishIt would be sheer folly to believe a Council of 25 members could ever reach unanimous agreement.
Olisi sulaa hulluutta uskoa, että 25 jäsenen neuvosto pystyisi koskaan pääsemään yksimielisyyteen.
EnglishWe should have voted against this amendment and it was a sheer mistake on the voting list.
Meidän olisi pitänyt äänestää tätä tarkistusta vastaan, ja kyseessä oli puhdas virhe äänestysluettelossa.
EnglishThe sheer number of amendments proposed shows that this issue remains highly controversial.
Jo pelkästään esitettyjen tarkistusten lukumäärä osoittaa, että tämä kysymys on edelleen hyvin kiistelty.
EnglishToday, it unveils its ‘Strategy for Africa’, preaching with sheer effrontery about good governance.
Tänään paljastetaan "Afrikka-strategia", jossa saarnataan häpeämättömästi hyvästä hallintotavasta.
EnglishWhat happened last week is so horrific on account of its sheer scale and the large number of victims involved.
Viime viikolla tapahtunut on kauhistuttavaa sen ulottuvuuden ja uhrien suuren määrän vuoksi.
EnglishIt is pretty obvious that this does little for consumer protection and is sheer nonsense.
Mielestäni on selvää, ettei tällaisella ole mitään tekemistä kuluttajansuojan kanssa, vaan että se on typeryyttä.
EnglishIn fact, what really strikes me here is the large element of sheer hypocrisy.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sheer":

sheer