EN

sheep {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
sheep (myös: lamb, mutton)
Dolly the sheep was neither the first nor the last cloned animal.
Dolly-lammas ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kloonattu eläin.
I want to particularly mention the sheep and milk sectors.
Haluan painottaa erityisesti lammas- ja maitoaloja.
She is a very happy sheep and probably rather happier than are Members in this Assembly.
Se on hyvin onnellinen lammas ja luultavasti paljon onnellisempi kuin tämän parlamentin jäsenet.

Esimerkkejä "sheep"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFurthermore, I agree with a deferral on the obligation of electronic sheep tagging.
Kannatan myös lampaiden sähköistä tunnistamista koskevan velvoitteen lykkäämistä.
EnglishWe are aware that these diseases have recently appeared among sheep and elsewhere.
Tiedämme, että viime päivinä on tapahtunut muutoksia mm. lampaiden kohdalla.
EnglishThe second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Toinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.
EnglishSix months later those sheep return and some of them have lost their tags.
Kuuden kuukauden kuluttua lampaat palaavat, ja joiltakin puuttuu tunnusmerkit.
EnglishAt present in my country of Wales there seem to be more inspectors than sheep.
Tällä hetkellä kotimaassani Walesissa tuntuu olevan enemmän tarkastajia kuin lampaita.
EnglishIs it any wonder that young farmers and sheep farmers are actually leaving the industry?
Onko mikään ihme, että nuoret viljelijät ja lampaankasvattajat luopuvat alasta?
EnglishFor the sake of a few hundred Scottish sheep, there is a huge loophole in legislation.
Muutaman sadan skotlantilaisen lampaan takia lainsäädäntöön jätetään valtava aukko.
EnglishCows and sheep that normally only eat vegetable feed are turned into cannibals.
Lehmistä ja lampaista, jotka syövät normaalisti vain kasviravintoa, tehdään kannibaaleja.
EnglishWe cannot ensure individual identification of sheep and pigs in all instances.
Emme voi taata lampaiden ja sikojen yksilökohtaista tunnistamista kaikissa olosuhteissa.
EnglishIt must no longer pay to circumvent the rules; black sheep must be branded.
Sääntöjen kiertäminen ei saa enää pitkään kannattaa, vaan mustat lampaat on merkittävä.
EnglishThis is an animal epidemic affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Se on eläintauti, joka vaikuttaa märehtijöihin, kuten nautaeläimiin, lampaisiin ja vuohiin.
EnglishThe European Union certainly did not finance the cloning of Dolly the sheep.
Euroopan unioni ei ole lainkaan rahoittanut emälammas Dollyn kloonausta.
EnglishThe incomes of sheep farmers have not kept pace with other types of farming.
Lampaankasvattajien tulot eivät ole pysyneet maatalouden muiden tuotantosuuntien tasolla.
EnglishFor example, the sector that currently receives the most aid is sheep farming.
Esimerkiksi lampaiden kasvatus on nykyisin eniten tuettu tuotantoala.
EnglishMr President, once again we are here to debate the tagging of sheep.
(EN) Arvoisa puhemies jälleen kerran puhumme täällä lampaiden merkitsemisestä.
EnglishHas anyone got a clue what it is like to lamb a flock of sheep day and night?
Onko kellään minkäänlaista käsitystä, millaista on karitsoittaa lammaslaumaa päivin ja öin?
EnglishThe compromise system would not allow the movements of an individual sheep to be traced.
Kompromissijärjestelmässä ei olisi mahdollista jäljittää yksittäisen lampaan siirtoja.
EnglishDuring the autumn, there was some anxiety that BSE might also be able to attack sheep.
Syksyllä oltiin huolissaan siitä, että BSE voi myös tarttua lampaisiin.
EnglishBSE tests for sheep and goats will be introduced as soon as the testing methods exist.
Lampaiden ja vuohien BSE-testit otetaan käyttöön heti, kun testimenetelmät ovat olemassa.
EnglishAll of these things have to be practical, because we need the sheep and lamb industry.
Kaiken on oltava käytännöllistä, sillä tarvitsemme lammasteollisuutta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "black sheep":

black sheep
English