"to shatter" - Suomenkielinen käännös

EN

"to shatter" suomeksi

FI
EN

to shatter {verbi}

volume_up
to shatter (myös: to fracture, to smash)
Or you might choose to use more brash transitions, such as, Bars, Shatter, or Zig Zag (to name just a few).
Voit myös valita näyttävämmän siirtymän, kuten Palkit-, Pirsto- tai Siksak-siirtymän. (Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä.)

Esimerkkejä "to shatter"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
Tilanne on erittäin arkaluontoinen, ja ekstremistit haluavat murskata sen.
EnglishIf you shatter this fishbowl so that everything is possible, you decrease satisfaction.
Jos hajottaa tämän lasimaljan siten, että kaikki on mahdollista, vähentää tyytyväisyyttä.
EnglishWe as a Parliament must withstand this attempt to shatter taboos.
Meidän parlamenttina on vastustettava tätä tabujen rikkomista.
EnglishIf enhanced cooperation became the rule, it might shatter the system.
Usein sovellettuna tehostettu yhteistyö voisi jollain tasolla johtaa järjestelmän räjähtämiseen sirpaleiksi.
EnglishBut this should not be an excuse for rushed decisions that would shatter our neighbourhood policy.
Se ei kuitenkaan saisi olla tekosyy hätäisille päätöksille, jotka horjuttaisivat naapuruuspolitiikkaamme.
EnglishIf this demand were met, it would shatter the foundations of the family, which is the basic unit of any society.
Jos tämä vaatimus toteutetaan, rikotaan perheen perusta. Perhe on koko yhteiskunnan perusyksikkö.
EnglishDirty bombs will shatter into pieces the several centimetre thick armour plates of the most modern tanks.
Likaiset pommit lyövät pirstaleiksi kaikkein nykyaikaisimpien panssarivaunujen monta senttiä paksut panssarilevyt.
EnglishWe need to speak up and shatter the silence.
Meidän on puhuttava asiasta ja rikottava hiljaisuus.
EnglishOr you might choose to use more brash transitions, such as, Bars, Shatter, or Zig Zag (to name just a few).
Voit myös valita näyttävämmän siirtymän, kuten Palkit-, Pirsto- tai Siksak-siirtymän. (Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä.)
EnglishI think that what is important now is to ensure that we do not shatter the confidence vested in us by the accession countries.
Mielestäni nyt on tärkeää huolehtia siitä, että emme särje ehdokasvaltioiden meitä kohtaan tuntemaa luottamusta.
EnglishI myself fear that this is only the tip of the iceberg against which the ship of the European Union is bound to shatter into pieces.
Itse pelkään, että tämä on vain jäävuoren huippu ja että Euroopan unioni tulee törmäämään siihen vääjäämättä.
EnglishBecause the truth of the matter is that if you shatter the fishbowl so that everything is possible, you don't have freedom.
Koska totuus asiassa on se, että jos rikkoo lasimaljan - jolloin kaikki on mahdollista - ei lopputuloksena ole vapautta.
English(NL) Mr President, like Mr Farage, I fear that I too will shatter the overworked consensus that was mentioned a moment ago.
(NL) Arvoisa puhemies, pelkäänpä, että jäsen Faragen tavoin minäkin murran hetki sitten mainitun, kyllästymiseen asti käytetyn yksimielisyyden.
EnglishThe recommendations regarding warnings on the front of packages are to be welcomed because they shatter the myth that those products are less damaging to a person's health.
Suositukset varoituksista pakkauksien etupuolella ovat myönteisiä, koska ne murtavat myytin siitä, että nämä tuotteet eivät olisi niin vahingollisia ihmisen terveydelle.
EnglishIf we were to again call the Charter into question, it would damage the credibility of the first Convention as a whole and thus also shatter the method of the Convention as such.
Jos me kyseenalaistaisimme jälleen perusoikeuskirjan, se vahingoittaisi koko ensimmäisen valmistelukunnan uskottavuutta ja tuhoaisi siten koko valmistelukuntaan perustuva menetelmän.