"share information" - Suomenkielinen käännös

EN

"share information" suomeksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "share information".

Esimerkkejä "share information"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSharePoint Online gives you a central place to share documents and information.
SharePoint Online tarjoaa asiakirjojen ja tietojen tallentamiseen keskitetyn paikan.
EnglishEasily share information, view and edit documents in a browser or in Office.
Jaa helposti tietoja sekä tarkastele ja muokkaa tiedostoja selaimessa tai Officessa.
EnglishIt was sadly symptomatic of a lack of ability to share information and execute decisions.
Se oli surullinen esimerkki kyvyttömyydestä jakaa tietoja ja toteuttaa päätöksiä.
EnglishAs regards the former king of Afghanistan, I must also share some information with you.
Voinen toimittaa teille tiedon myös Afganistanin entisen kuninkaan osalta.
EnglishFor more information, see Share files using the Public folders.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tiedostojen jakaminen julkisten kansioiden avulla.
EnglishMost European countries have agreed to share information on non-residents' savings.
Useimmat Euroopan maat ovat sopineet vaihtavansa tietoja ulkomailla asuvien henkilöiden säästöistä.
EnglishWe would be interested to find out whether she would be prepared to share some of the information.
Olemme uteliaita kuulemaan, onko hän valmis raottamaan salaisuuden verhoa.
EnglishWe encourage you to not share information that others could use to harm you.
Kehotamme jäseniä olemaan jakamatta tietoja, joita muut voisivat käyttää vahingoittamistarkoituksissa.
EnglishIt seems like when you give people easier ways to share information, more good things happen.
Näyttää siltä, että kun annat ihmisille helpompia tapoja jakaa tietoa, hyviä asioita tapahtuu.
EnglishAt the same time, we will share with them the information which we have about our own nuclear installations.
Kerromme heille samalla myös tiedot, jotka olemme saaneet omista ydinlaitoksistamme.
EnglishFor more information, see Share files with someone.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tiedostojen jakaminen toisen käyttäjän kanssa.
EnglishMember States should voluntarily share this information with the Commission as quickly as possible.
Jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian vapaaehtoisesti jaettava nämä tiedot komission kanssa.
EnglishFor more information, see Share libraries with your homegroup.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Kirjastojen jakaminen kotiryhmässä.
EnglishYou can choose which information you share on your profile.
Voit halutessasi näyttää +1-välilehden julkisesti. Voit valita, mitkä tiedot jaat profiilissasi.
EnglishWe call on our American friends to share all the information they have with their European allies.
Kehotamme yhdysvaltalaisia ystäviämme jakamaan kaikki tietonsa eurooppalaisten liittolaistensa kanssa.
EnglishThey decide to share information on suspect bank accounts, and to set up joint investigation teams.
Myös Iranin ja Pohjois-Korean tilanne sekä tiekarttana tunnettu Lähi-idän rauhansuunnitelma mainitaan.
EnglishWe need to improve data collection and share information.
Meidän täytyy parantaa tiedon keruuta ja jakaa tietoa.
EnglishThe tangible measure put forward in the proposal for a decision is to share the information contained in criminal records.
Päätösehdotuksessa on esitetty konkreettisena toimena rikosrekisteritietojen vaihtamista.
EnglishDo they have partners that they share information with?
Jakaako yritys tietoja yhteistyökumppaneidensa kanssa?
EnglishThey were on the ground and observed Sunday's voting, and will share information about this with us.
Valtuuskunnan jäsenet olivat paikalla tarkkailemassa sunnuntain äänestystä, ja he antavat meille tietoja siitä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "share information" suomeksi

information substantiivi
share substantiivi
laying of information substantiivi
Finnish
bank information substantiivi
confidential information substantiivi
contact information substantiivi
flow of information substantiivi
further information substantiivi
Finnish
lack of information substantiivi
financial information substantiivi
identity information substantiivi
share dilution substantiivi