"shaped" - Suomenkielinen käännös

EN

"shaped" suomeksi

FI
EN

shaped {adjektiivi}

volume_up
Each and every one of us shares a desire for peace and freedom, and for a future shaped according to our wishes.
Jokainen meistä toivoo rauhaa ja vapautta sekä tulevaisuutta, joka on muotoiltu toiveidemme mukaisesti.

Esimerkkejä "shaped"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSince that time, we have shaped Latvia's goals in the context of Europe's goals.
Siitä lähtien olemme muotoilleet Latvian tavoitteita Euroopan tavoitteiden puitteissa.
EnglishHaving shaped our respective lifestyles, social policy will determine our future.
Sosiaalipolitiikka, joka on muovannut elämäntapaamme, ratkaisee myös tulevaisuutemme.
EnglishUse Free-Form Select to select any irregularly shaped part of the picture.
Vapaa valinta -työkalulla voit valita epäsäännöllisen muotoisen osan kuvasta.
EnglishAlcohol policy must be a national matter and cannot therefore be shaped at EU level.
Alkoholipolitiikan on oltava kansallinen asia, eikä sitä voida suunnitella EU:n tasolla.
EnglishThose, Mr President, are the different messages, the different-shaped bricks.
Arvoisa komission puheenjohtaja, kyse on erilaisista viesteistä, erimuotoisista tiilistä.
EnglishYoung people, however, are shaped by the drinking habits of adult society, which they copy.
Yhteiskunnan juomatottumukset vaikuttavat kuitenkin nuorisoon, joka omaksuu ne.
EnglishWe act because of who we are, and who we are is shaped by our actions.
Toimimme, koska olemme, mitä olemme, ja toimintamme muokkaa sitä, mitä olemme.
EnglishThat is why it is good that the European neighbourhood policy should be shaped accordingly.
Siksi olisi hyvä, että Euroopan naapuruuspolitiikkaa muotoiltaisiin sen mukaisesti.
EnglishUse the Brush to paint thick or shaped freeform lines and curves.
Sivellin-työkalulla voit piirtää paksuja tai kuvioituja vapaamuotoisia viivoja.
EnglishAfter all, these events shaped the twentieth century as we know it.
Ne joka tapauksessa johtivat tälle vuosisadalle ja suuriin sotaisiin yhteenottoihin.
EnglishI am from an era that was shaped by the Vienna Congress at the end of the Napoleonic Wars.
Synnyin aikana, jota muovasi Wienin kongressi Napoleonin sotien lopulla.
EnglishWe cannot accept a United States viewpoint, shaped by Turkey's importance in NATO.
Emme voi hyväksyä pohjoisamerikkalaista näkemystä, joka liittyy Turkin tärkeään asemaan NATOssa.
EnglishThe one is driven by commercial demand and the other shaped by the public interest.
Toinen perustuu kaupalliseen kysyntään ja toinen yleiseen etuun.
EnglishIn the words of John Hume they have drawn and shaped new relationships.
John Humen sanoin he ovat rakentaneet ja muodostaneet uusia suhteita.
EnglishWe should not destroy this by a resolution perhaps shaped by emotions.
Neuvotteluja ei pidä pilata tunteiden värittämällä päätöslauselmalla.
EnglishIn the same way, the new Member States’ perception of the European Union is being shaped today.
Samaan tapaan uudet jäsenvaltiot muodostavat käsitystään Euroopan unionista juuri nyt.
EnglishEuropeans and Americans share common roots that have largely shaped our world.
Eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla on yhteiset juuret, jotka ovat pitkälti muokanneet maailmaamme.
EnglishThis decisive process should, in its view, be promoted and shaped by the people concerned.
Kyseisten kansojen pitäisi komission mielestä edistää ja muotoilla tätä ratkaisevaa prosessia.
EnglishWe concur with the Russians that our cooperation structures should be shaped more efficiently.
Olemme venäläisten kanssa samaa mieltä siitä, että yhteistyörakenteitamme on tehostettava.
EnglishThe world is not shaped in such a way that academic knowledge simply flows in the direction of politicians.
Maailma ei ole sen muotoinen, että akateeminen tieto valuisi poliitikolle itsestään.