"to shanghai" - Suomenkielinen käännös

EN

"to shanghai" suomeksi

EN

to shanghai {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to shanghai"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLast week I was in Shanghai with the delegation from the city of Marseille.
Olin viime viikolla Shanghaissa Marseillen kaupungin valtuuskunnan kanssa.
EnglishIf I would split China, look here, Shanghai has already catched up.
Jos jaan Kiinan osiin, katsokaapa, Shanghai on jo ottanut kiinni.
English1:32 So I guess both Susan Boyle and this vegetable vendor in Shanghai belonged to otherness.
1:32 Luulisin, että sekä Susan Boyle että tämä vihanneskauppias Shanghaista kuuluivat "toiseuteen".
EnglishHowever, the Shanghai Summit will be more important than the restricted summit at Ghent.
Johtajuutta enemmän merkitsee Shanghain huippukokous.
EnglishI was in Beijing and Shanghai, and I represented Parliament at the opening of the Shanghai Food Fair.
Olin Beijingissä ja Shanghaissa edustamassa parlamenttia Shanghain elintarvikemessujen avajaisissa.
EnglishTogether with Russia, Uzbekistan is also a member of the Shanghai Five, a forum aimed at combating terrorism in Asia.
Uzbekistan on yhdessä Venäjän kanssa myös terrorismia Aasiassa torjuvan foorumin Shanghai Fiven jäsen.
EnglishOut of the top-rated universities in the Shanghai Ranking, 75% are participating in the Erasmus Mundus programme.
Shanghai Ranking -luettelon mukaan 75 prosenttia parhaista yliopistoista osallistuu Erasmus Mundus -ohjelmaan.
EnglishI was representing the Shanghai Expo.
EnglishIt is contrary to the Shanghai philosophy of a controlled increase in imports in order to give the European industry time to adapt.
Se on vastoin Shanghain ajatusta tuonnin valvotusta lisääntymisestä, jotta Euroopan teollisuudella olisi aikaa mukautua tilanteeseen.
EnglishShanghai is already there.
EnglishEuropean citizens do not believe today that the Shanghai agreement was the most correct framework; or they probably believe that it was very late coming.
Euroopan kansalaiset eivät enää usko, että Shanghain sopimus oli asianmukaisin kehys, tai todennäköisesti he uskovat sen toteutuneen liian myöhään.
EnglishIn the textile and clothing sector, all means should be used to safeguard the smooth development of European flows when the Shanghai Agreement expires in 2008.
Tekstiili- ja vaatetusalalla pitäisi käyttää kaikki keinot, jotta taataan yhteisöjen virtojen esteetön kehittyminen, kun Shanghain sopimus umpeutuu vuonna 2008.
English0:11 The night before I was heading for Scotland, I was invited to host the final of "China's Got Talent" show in Shanghai with the 80,000 live audience in the stadium.
0:11 Iltana ennen lähtöäni Skotlantiin minut kutsuttiin Shanghaihin juontamaan "China's Got Talent" -show'n finaali, jota tuli katsomaan 80 000 hengen live-yleisö.
EnglishI became convinced of this when visiting the national customs authorities and customs administrations in Prague, Antwerp and Washington, as well as Beijing and Shanghai.
Vakuutuin asiasta tavatessani kansallisia tulliviranomaisia ja tutustuessani tullihallintoon Prahassa, Antwerpenissa ja Washingtonissa sekä Beijingissä ja Shanghaissa.
EnglishIn addition, the statement that Russia and China tried to increase their spheres of influence in Central Asia through the Shanghai Cooperation Organisation does not make sense to me.
Myös toteamus, jonka mukaan Venäjä ja Kiina yrittivät säilyttää vaikutuspiirinsä Keski-Aasiassa perustamalla Shanghain yhteistyöjärjestön, on mielestäni järjetön.