EN

shamefully {adverbi}

volume_up
But the British Government has shamefully reneged on its manifesto pledge to hold one.
Mutta hallituksemme perui häpeällisesti julkisen lupauksensa järjestää kansanäänestys.
Shamefully, most of these crimes have not been fully resolved to date.
Monia näistä rikoksista ei häpeällisesti ole vieläkään selvitetty.
We are not being shamefully silent, as Mr Crowley said, on the impact on national law.
Emme vaikene häpeällisesti perusoikeuskirjan vaikutuksista kansalliseen lainsäädäntöön, niin kuin Crowley väitti.

Esimerkkejä "shamefully"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut the British Government has shamefully reneged on its manifesto pledge to hold one.
Mutta hallituksemme perui häpeällisesti julkisen lupauksensa järjestää kansanäänestys.
EnglishThe answer is, in my view, shamefully simple: we lack political courage.
Nähdäkseni vastaus on häpeällisen yksinkertainen: meillä ei ole poliittista rohkeutta.
EnglishShamefully, most of these crimes have not been fully resolved to date.
Monia näistä rikoksista ei häpeällisesti ole vieläkään selvitetty.
EnglishThis is true for the Member States and regions, some of whose percentage levels are shamefully low.
Eivät valtiot eivätkä alueet, ja eräiden investointiprosentit ovat hävettävän alhaiset.
EnglishThe forestry workers' salary is shamefully low - a mere 6900 francs.
Metsätyöntekijöiden palkka, joka on suuruudeltaan 6 900 Ranskan frangia, on sopimattoman alhainen.
EnglishIt can also be said that housing policy has been shamefully neglected at Community level.
Voidaan myös sanoa, että asuntopolitiikka on häpeällisellä tavalla laiminlyöty alue yhteisön toiminnassa.
EnglishWe are not being shamefully silent, as Mr Crowley said, on the impact on national law.
Emme vaikene häpeällisesti perusoikeuskirjan vaikutuksista kansalliseen lainsäädäntöön, niin kuin Crowley väitti.
EnglishThis is shamefully little, given the structural problems of almost all these countries.
Tämä on hävettävän vähän, kun otetaan huomioon, että lähes kaikilla ehdokasvaltioilla on rakenteellisia ongelmia.
EnglishMrs Schroedter, I am delighted to hear you say that shamefully little money is being spent!
Rouva Schroedter, minun mielestäni on ihastuttavaa, että puhutte siitä, että rahaa käytetään hävyttömän vähän!
EnglishWith the Fukushima disaster having happened only a few days ago, this is shamefully short-sighted.
Fukushiman ydinonnettomuudesta on kulunut vain muutama päivä, joten tällainen on häpeällisen lyhytnäköistä.
EnglishHowever, the case with the developing world regarding health is, unfortunately, completely and shamefully different.
Valitettavasti terveydenhuollon tilanne on kehitysmaissa, häpeällistä kyllä, täysin toisenlainen.
EnglishIn that case, the majority of countries could move to introduce the measures required, while the others remained shamefully behind.
Silloin useimmat valtiot voivat ryhtyä toimiin, ja muut voivat vain hävetä.
EnglishSince 1994 it has been shamefully left in the box, and Parliament can no longer close its eyes to that fact.
Vuodesta 1994 lähtien se on ollut tahallisesti unohdettuna pöytälaatikkoon, miltä parlamentti ei voi sulkea silmiään.
EnglishThus her funeral shamefully could not take place in Italy as they would not be permitted to attend.
Näin ollen hänen hautajaisiaan ei - häpeällistä kyllä - voitu pitää Italiassa, koska näille ei annettu lupaa osallistua niihin.
EnglishAt the time, one state - regrettably and shamefully my own, the United Kingdom - refused to change the system.
Tuolloin yksi valtio – valitettavasti ja häpeällisesti kotimaani Yhdistynyt kuningaskunta – kieltäytyi muuttamasta menettelyä.
EnglishThis confrontational Russia phobia shamefully feeds the new Cold War drive of America's warmongering neo-con lobby.
Tämä uhmakas Venäjän pelko ruokkii häpeällisesti Yhdysvaltojen sotaisan uuskonservatiiviryhmän uutta kylmä sota -kampanjaa.
EnglishI consider it unacceptable that the talks were shamefully held in private, without the involvement of the group that I represent.
En hyväksy sitä, että neuvottelut käytiin häpeällisesti salassa ja ettei edustamani ryhmä osallistunut niihin.
EnglishShamefully, this time was squandered.
EnglishWe cannot accept the fact that Italy is filled with illegal immigrants, while France rejects them so shamefully.
Emme voi hyväksyä, että Italiaan tulee joukoittain laittomia siirtolaisia samaan aikaan kun Ranska torjuu heidät häpeämättömästi.
EnglishThis report is the confirmation of the irresponsible attitude of a Parliament which is shamefully abusing its right of initiative.
Tämä mietintö on osoitus parlamentin vastuuttomuudesta, sillä se käyttää häpeämättömästi hyväksi aloiteoikeutta.