EN

shade {substantiivi}

volume_up
shade (myös: blind, curtain, hanging)
shade (myös: shadow, tail, umbrella)
shade (myös: curtain)

Esimerkkejä "shade"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe call for reform may put the concern about social consequences in the shade.
Uudistuksia vaadittaessa ei saa unohtaa huolta sosiaalisista seurauksista.
EnglishIn other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
Pieperin mietintöön sisältyy muilta osin paljon hyviä ja huonoja puolia.
EnglishThis is a comment that I think applies just a shade too often where Europe is concerned.
Mielestäni näin hieman liian usein, kun on kyse Euroopasta.
EnglishOf course Mexico is a country of light and shade, like any country in the European Union.
On selvää, että Meksikossa on maana paljon hyviä ja huonoja puolia, kuten millä tahansa Euroopan unionin maalla.
EnglishMadam President, I am obliged to the Commissioner for painting a picture that is very rich in light and shade.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä hänen antamastaan monipuolisesta kuvauksesta.
EnglishThey created this shade that you can see here, which actually covers the sun, but opens up to the good light from the sky.
He loivat tämän varjon, jonka voitte nähdä tässä, joka itse asiassa peittää auringon, mutta avautuu hyvälle taivaalta heijastuvalle valolle.
EnglishThen we finish perhaps a shade provocatively: "Unlike the United States the European Union does not appoint retired high-level politicians for this kind of job."
Päätämme tiedonannon ehkäpä hieman provosoivasti: "Toisin kuin Yhdysvallat, Euroopan unioni ei nimitä tällaiseen työhön eläkkeellä olevia korkean tason poliitikkoja."
EnglishTo avoid screen burn on your display during video playback in Windows Media Center, you can change the shade of black that might appear to the left and right or at the top and bottom of your video.
Voit välttää näyttöön palamisen Windows Media Centerissä videon toistamisen aikana muuttamalla videon ympärillä näkyvän mustan sävyä.
EnglishThe way the matter was dealt with by the Council, however, was more reminiscent of a farce, which, according to the German newspaper Die Welt, put even all the soap operas in the shade.
Asian käsittely neuvostossa muistutti kuitenkin enemmän farssia, joka sai saksalaisen Die Welt -lehden mukaan jopa kaikki saippuaoopperat himmenemään.
EnglishThat must be made clear to the terrorists, across every shade of political opinion - they cannot expect acceptance and assistance anywhere, however ostensibly political their motives may be!
Kaikkien poliittisten leirien on tehtävä selväksi terroristeille, että ne eivät voi missään laskea hyväksynnän ja tuen varaan, olivatpa niiden syyt sitten vaikka pääasiassa poliittisia!

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shade":

shade
shades
shading
English