"Seychelles" - Suomenkielinen käännös

EN

"Seychelles" suomeksi

EN

Seychelles {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Seychelles
It also allows Seychelles to build the means to develop a responsible fishing industry.
Sopimuksen avulla Seychellit voivat luoda keinoja vastuullisen kalatalouden kehittämiseksi.
A bilateral fisheries agreement was signed by the European Union and the Republic of Seychelles in 1987.
Euroopan unioni ja Seychellit allekirjoittivat kahdenvälisen kalastussopimuksen vuonna 1987.
A financial contribution will be paid to the Seychelles and the Comoros in return for the exploitation of their fishery resources.
Seychellit ja Komorit saavat taloudellisen korvauksen kalavarojensa hyödyntämisestä.

Esimerkkejä "Seychelles"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAbove all, EU vessels are able to access Seychelles' waters and engage in fishing.
Se mahdollistaa ennen kaikkea EU:n alusten pääsyn Seychellien vesille ja pyynnin siellä.
EnglishAgreement between the EC and Seychelles on the short-stay visa waiver (
EY:n ja Seychellien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (
EnglishAll processing of the fish has been done elsewhere, in the Seychelles, for example.
Kaikki kalankäsittely on tapahtunut muualla, muun muassa Seychelleillä.
EnglishHowever, the Seychelles Government has not yet received a single euro, as we have heard.
Seychellien hallitus ei ole kuitenkaan vielä saanut yhtään euroa, kuten olemme kuulleet.
EnglishIt also allows Seychelles to build the means to develop a responsible fishing industry.
Sopimuksen avulla Seychellit voivat luoda keinoja vastuullisen kalatalouden kehittämiseksi.
EnglishSeychelles has a 1 374 000 km² exclusive economic zone for a land area of 453 km².
Seychellien talousvyöhyke on laajuudeltaan 1 374 000 km², josta on merenpinnan yläpuolella 453 km².
EnglishEU fishing vessels have been fishing continuously in the Seychelles' waters since January 2005.
EU:n kalastuslaivat ovat kalastaneet Seychellien vesillä jatkuvasti tammikuusta 2005 lähtien.
EnglishThis agreement represents 2 900 direct and indirect jobs in the Seychelles and 760 jobs in Europe.
Sopimus tuo 2900 välitöntä ja välillistä työpaikkaa saaristolle ja 760 työpaikkaa Eurooppaan.
EnglishSo, we come to the award of fishing rights to the EU fleets in waters around the Seychelles.
Siirtykäämme nyt kalastusoikeuksien myöntämiseen EU:n laivastoille Seychellejä ympäröivillä vesillä.
EnglishFor instance, the French vessels tend to use flags of Réunion, St Vincent and the Seychelles.
Esimerkiksi Ranskan aluksilla on taipumus käyttää Réunionin, Saint Vincentin ja Seychellien lippua.
EnglishThe development of the fisheries sector in Seychelles is, to a significant degree, dependent on this agreement.
Seychellien kalastusalan kehitys nojautuu merkittävässä määrin tähän sopimukseen.
EnglishFor the Seychelles, fish, and mainly swordfish, is an essential product to be brought to our markets.
Seychelleille kala, lähinnä miekkakala, on hyvin tärkeä tuote, jota tuodaan markkinoillemme.
EnglishSeychelles' economy relies essentially on tourism and fisheries.
Seychellien talous perustuu pääosin matkailuun ja kalastukseen.
EnglishThese vessels are creating many new jobs for Seychelles seamen.
Alukset luovat monia uusia työpaikkoja Seychellien merimiehille.
EnglishAs I said before, the Commission informed the Seychelles authorities of this delay at an early stage.
Kuten aiemmin kerroin, komissio ilmoitti Seychellien viranomaisille viivästyksestä jo varhain.
EnglishA bilateral fisheries agreement was signed by the European Union and the Republic of Seychelles in 1987.
Euroopan unioni ja Seychellit allekirjoittivat kahdenvälisen kalastussopimuksen vuonna 1987.
English. - This provides for visa-free travel between the Seychelles and Member States of the EU.
Tällä sopimuksella taataan viisumivapaa matkustaminen Seychellien ja EU:n jäsenvaltioiden välillä.
EnglishThere are important questions of access to the resulting data in real time by the Seychelles.
On olemassa tärkeitä kysymyksiä tuloksena olevan datan reaaliaikaisesta saatavuudesta Seychellien käyttöön.
EnglishThe Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
Chagos-saaret sijaitsevat keskellä aluetta, jonka jakavat keskenään Seychellit, Mauritius ja Madagaskar.
English- It will give Community vessels transparent and managed access to the fishery resources of the Seychelles;
- Yhteisön kalastusalukset saavat avoimen ja hallinnoidun pääsyn Seychellien kalastusalueelle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Seychelles":

Seychelles