EN

severed {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "severed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis railway has been severed at the Demilitarised Zone for the past 50 years.
Nämä rautatieyhteydet pantiin poikki demilitarisoidun alueen kohdalta 50 vuotta sitten.
EnglishAny remaining business contacts should be completely severed.
Hallinnon viimeisetkin liiketoimintayhteydet on katkaistava täysin.
EnglishOf course I am not referring to the cases where family ties had already been severed prior to imprisonment.
En viittaa tietenkään tapauksiin, joissa perhesiteet ovat katkenneet jo ennen vangitsemista.
EnglishAt the same time, all Hamas's financial lines need to be severed.
Samalla kaikki Hamasin rahoitusväylät on suljettava.
EnglishHe was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.
Hänet vietiin sairaalaan murtuneiden jalkojen, murtuneen leuan, irti leikattujen sormien ja kallonmurtuman takia.
EnglishHe severed the cable and caused the death of 20 people.
Hän katkaisi vaijerin ja aiheutti 20 ihmisen kuoleman.
EnglishIn the immediate aftermath, telephone lines were severed, and some mobile phone services have not resumed.
Välittömänä toimena puhelinlinjojen toimintaa hankaloitettiin ja jotkut matkapuhelinpalvelut lakkasivat toimimasta.
EnglishThe link it had been hoped to establish has been severed.
EnglishBecause if it is so, it strikes me as a little like trying to repair a severed artery with a band aid: too little too late.
Nimittäin jos näin on, minusta tässä yritetään paikata katkennutta valtimoa laastarilla eli tehdään liian vähän liian myöhään.
English2:24 Well, the classical approach consists of applying intervention that would promote the growth of the severed fiber to the original target.
2:24 Perinteisesti pyrittiin puuttumaan asiaan edistämällä katkenneen kuidun kasvua alkuperäiseen kohteeseen.
EnglishThat is why the dialogue which has been severed since 1996 must be resumed in order to procure a lasting political solution.
Tämä vuoksi vuonna 1996 keskeytynyt vuoropuhelu on käynnistettävä uudelleen, jotta saataisiin aikaan kestävä poliittinen ratkaisu.
EnglishMay I say that I speak with a background in the industry, though since joining this House I have of course severed all ties with it.
Saanen sanoa, että puhun itse teollisuustaustan saaneena, vaikkakin parlamentin jäsenyyden myötä olen tietenkin katkaissut kaikki siteeni alaan.
EnglishAll forms of professionalism need to be abolished, all ties between companies and sport need to be severed and mass amateur sport needs to be strengthened.
Kaikki ammattilaisuuden muodot on kiellettävä, kaikki sidokset yritysten ja urheilun välillä on katkaistava ja laajamittaista harrastusurheilua on vahvistettava.
EnglishCommunication links with the outside world have been severed and, hidden from public scrutiny, the risk of further abuse escalates, according to Amnesty International.
Yhteydenpitoa ulkomaailmaan on vaikeutettu, ja Amnesty International -järjestön mukaan on vaara, että väärinkäytökset laajenevat, kun julkista valvontaa ei ole.
EnglishIn April 1996 it severed the link between production and aid, and it is occupying a position of strength with a view to reopening negotiations at the end of the year 2000.
Yhdysvallat hyväksyivät FAIR Actin. Huhtikuussa 1996 Yhdysvallat lopetti tuen antamisen ja asettui asemiin aloittaakseen neuvottelut uudelleen vuoden 2000 lopussa.