EN

severance {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "severance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA 98% special tax on severance payments with retroactive effect.
Erorahoista perittävä 98 prosentin takautuva erityisvero.
EnglishThey have not received salaries or compensation for leave not taken or the severance pay owed them.
He eivät ole saaneet palkkojaan, korvausta pitämättömistä lomista eivätkä heille kuuluvia erorahoja.
EnglishI read in the 'European Voice' that on their resignation, the Commissioners would receive a three year severance package.
Olen lukenut The European Voice -lehteä, ja lehden mukaan komissaarit saavat eroamalla itselleen kolmen vuoden erorahan.
EnglishCommissioner Van Miert had thus suggested that they should resign as one body, thus guaranteeing the implementation of the severance package.
Niinpä komissaari Van Miert oli ehdottanut, että erotaan kaikki porukalla, ja tämä eroaminen on taannut nämä erorahat.
EnglishThey were calculated in terms of the difference between what it would cost to maintain the teachers' contracts and the cost of severance payments.
Ne laskettiin niiden erojen perusteella, joita oli opettajien sopimuksen jatkamisen ja erottamisesta aiheutuvien kulujen välillä.
EnglishAll wage claims by employees, including overtime pay, holiday bonuses and severance payments, must be covered and there must be no ceiling on payments.
Niiden pitää kattaa työntekijöiden kaikki palkkasaatavat, mukaan lukien ylityökorvaukset, kesälomarahat ja erokorvaukset, eikä maksamiselle saa olla kattoa.
EnglishAfter all, at a time of crisis, it would have a significant impact on the EU's reputation, trustworthiness and prestige if commissioners were to give up part of their hefty severance pay.
Jos komission jäsenet luopuisivat osasta heidän muhkeaa erorahaansa, sillä olisi joka tapauksessa kriisin aikana huomattava vaikutus EU:n maineelle.
EnglishI can also accept Amendment No 11, which proposes to add severance pay on termination of the employment relationship, with the addition of the term "where appropriate".
Voin hyväksyä myös tarkistuksen 11, jossa ehdotetaan työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavien erokorvausten lisäämistä, jos tarkistukseen lisätään käsite "tarvittaessa".
EnglishIt stressed that the real performance of company directors should be reflected in their remuneration, including severance payments and everything relating to golden parachutes.
Eurooppa-neuvosto korosti sitä, että yritysjohtajien todellinen suoritus pitäisi näkyä heidän palkassaan, mukaan luettuna erorahat ja kaikki ”kultaisiin laskuvarjoihin” liittyvä.
EnglishIt is not about human error on the part of those managers who are now being put out to grass with severance packages worth 100 to 200 million dollars; no, it is the result of a structural defect.
Kyse ei ole niiden johtajien inhimillisestä virheestä, jotka pantiin eläkkeelle ja jotka saivat 100-200 miljoonan dollarin arvoiset eropaketit; ei, tämä on rakennevian seurausta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "severance":

severance
several
severed
English
severely
severity