"seventeen" - Suomenkielinen käännös

EN

"seventeen" suomeksi

EN

seventeen {numeraali}

volume_up
seventeen
Seventeen years: that is the age of the typical victim of trafficking in Europe.
Seitsemäntoista vuotta on tyypillisen ihmiskaupan uhrin ikä.
Of them, just one was a woman and seventeen were men.
Heistä vain yksi oli nainen ja seitsemäntoista miestä.
Seventeen years: that is the same length of time that this Parliament has been debating and producing papers on the issue of trafficking.
Seitsemäntoista vuotta parlamentti on keskustellut ja laatinut asiakirjoja ihmiskaupasta.

Esimerkkejä "seventeen"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe number is only seventeen because some countries did not submit their data.
Luku on ainoastaan 17, sillä jotkin valtiot eivät toimittaneet omia tietojaan.
EnglishSeventeen Member States were given the possibility but only three have done so.
Mahdollisuus annettiin 17 jäsenvaltiolle, mutta vain kolme on tehnyt niin.
EnglishSeventeen citizen's complaints have been submitted by Members of the European Parliament.
Euroopan parlamentin jäsenet ovat välittäneet 17 kansalaisten esittämää kantelua.
EnglishSeventeen percent did not approve, except under very special circumstances.
Vastanneista 17 prosenttia hyväksyi tällaisen tutkimuksen vain aivan erityisissä oloissa.
EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
17 vuotta verilöylyn jälkeen satoja ruumiita on yhä tunnistamatta.
EnglishOver the past seventeen years, the European Union has spent EUR 750 million on the Roma.
Viimeisten 17 vuoden aikana Euroopan unioni on käyttänyt 750 miljoonaa euroa romaneihin.
EnglishThe euro is now part of everyday life in seventeen Member States of the European Union (EU).
Euro kuuluu nykyisin 17 Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion kansalaisten arkipäivään.
EnglishThe fifteen month deadline could in reality be extended to sixteen or seventeen months.
Tämä 15 kuukauden määräaika voi tosiasiassa olla 16 tai 17 kuukautta.
EnglishSeventeen years: that is the age of the typical victim of trafficking in Europe.
Seitsemäntoista vuotta on tyypillisen ihmiskaupan uhrin ikä.
EnglishI have received seventeen motions for resolutions pursuant to Rule 37(2) of the Rules of Procedure.
Olen saanut 17 päätöslauselmaesitystä työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
EnglishIn reply seventeen southern states have demanded the right to set up their own police forces.
Vastauksena tähän 17 eteläistä osavaltiota on vaatinut oikeutta perustaa omat poliisivoimansa.
EnglishI had moved to New York City for my first job as a writer and editor at Seventeen magazine.
Olin muuttanut New Yorkiin ensimmäiseen työpaikkaani kirjoittajana ja toimittajana Seventeen-lehdessä.
EnglishSeventeen of those amendments were approved by the ENVI Committee.
Ympäristövaliokunta hyväksyi 17 näistä tarkistuksista.
EnglishIt intrigues me that seventeen Presidents of this institution have managed to ignore the Rule.
Uteliaisuuttani kiehtoo se, että 17 tämän toimielimen puhemiestä on onnistunut sivuuttamaan tuon artiklan.
EnglishThree out of seventeen Member States concerned by the mid-term review have decided to use this possibility.
Kolme 17 jäsenvaltiosta, joita väliarviointi koskee, on päättänyt hyödyntää tätä mahdollisuutta.
EnglishThe prime learning environment is five to seventeen years of age.
Ensisijainen oppimisympäristö on 5-17 vuoden iässä.
EnglishThis is a bad time for employment in Europe, with seventeen million unemployed and sixty million people living in poverty.
Euroopan tilanne on huono, täällä on 17 miljoonaa työtöntä ja 60 miljoonaa köyhää.
EnglishOf the seventeen million companies in Europe, no fewer than 99 percent form part of the medium-sized and small business sector.
Euroopan 17 000 000 yrityksestä peräti 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria.
EnglishOf them, just one was a woman and seventeen were men.
Heistä vain yksi oli nainen ja seitsemäntoista miestä.
EnglishThere is a change in attitude on the part of these seventeen year-olds.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seventeen":

seventeen
English