EN

settlements {monikko}

volume_up

Esimerkkejä "settlements"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn addition, it remains unacceptable that settlements are still allowed to expand.
Emme voi myöskään edelleenkään hyväksyä sitä, että siirtokuntien annetaan kasvaa.
EnglishThe Union should not give trade preferences to products from these settlements.
EU ei voi myöntää kaupallista suosituimmuusasemaa siirtokunnista tuleville tuotteille.
EnglishLast - but maybe not least - what was said about out-of-court settlements.
Viimeisenä - mutta ei ehkä vähäisimpänä - tuomioistuinten ulkopuoliset sovittelut.
EnglishIt is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
On laitonta rakentaa siirtokuntia miehitetyille alueille ja purkaa taloja.
EnglishSystems [Bank for International Settlements, January 2001] ("Core Principles")
-asiakirjaan [Kansainvälinen järjestelypankki, tammikuu 2001] eli suuria
EnglishWe must not put a premium on the unlawful enlargement of these settlements.
Me emme saa millään tavalla tukea siirtokuntien lainvastaista leviämistä.
EnglishThis is annexing of territory, for the Qiriat Arba settlements are illegal.
Hebronin siirtokunnat ovat laittomia, joten kyseessä on alueen valtaus.
EnglishAs a result, Member States are imposing duties on products from the settlements.
Tämän perusteella jäsenvaltiot määräävät tulleja siirtokunnista lähtöisin oleville tuotteille.
EnglishAnd I, together with the thousand Italians, saw these settlements expanding all over the place.
Minä, yhdessä tuhannen italialaisen kanssa, näin niiden laajentuvan kaikkialla.
EnglishIt would be appropriate to encourage swift out-of-court settlements.
Olisi tarkoituksenmukaista rohkaista sopimaan asioista nopeasti ilman oikeudenkäyntiä.
EnglishThere will be no definitive solution without a solution also to this issue of the settlements.
Lopullista ratkaisua ei synny ilman, että myös asutuskysymys ratkaistaisiin.
EnglishMr Olmert and the Kadima party said they would return settlements.
Ehud Olmert ja Kadima-puolue ovat todenneet, että siirtokunnat palautetaan.
EnglishHe also stated that he did not contemplate the evacuation of any settlements.
Hän ilmoitti myös, ettei hän aio tyhjentää vähäisimmässäkään määrin ensimmäistäkään siirtokuntaa.
EnglishBuilding walls and new settlements on occupied territory does not contribute to peace.
Aidan rakentaminen ja uusien siirtokuntien perustaminen miehitetylle alueelle ei edistä rauhaa.
EnglishFifth, in our view, the settlements issue is absolutely fundamental.
Viidenneksi, meidän mielestämme kysymys siirtokunnista on ehdottoman perustavanlaatuinen.
EnglishA large part of them live in settlements on the outskirts of Rome, Turin, Milan and Naples.
Suuri osa heistä elää Rooman, Torinon, Milanon ja Napolin liepeillä.
EnglishWe are all united in recognising that the settlements are illegal under international law.
Olemme yhtenäisesti sillä kannalla, että siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
EnglishThis position indicates that a policy of settlements such as the current one is not acceptable.
Tämän suhtautumistavan mukaan nykyisenkaltaista asutuspolitiikkaa ei voida enää hyväksyä.
EnglishThis will put pressure on the need for out-of-court settlements.
Tämä aiheuttaa paineita ilman oikeudenkäyntiä tehtäville sovitteluille.
EnglishHis call was heard, as new settlements are constantly being established.
Häntä on kuunneltu, koska uusia siirtokuntia syntyy jatkuvasti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "settlement":

settlement