EN

settings {monikko}

volume_up
settings

Esimerkkejä "settings"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSelect the modem you want to change the settings for, and then click Properties.
Valitse modeemi, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja valitse sitten Ominaisuudet.
EnglishTo change the settings for the current Command Prompt window, click Properties.
Jos haluat muuttaa nykyisen Komentorivi-ikkunan asetuksia, valitse Ominaisuudet.
EnglishTo find ICMP and logging settings, open Windows Firewall with Advanced Security.
ICMP- ja kirjausasetukset saa esiin avaamalla Windowsin laajennetun palomuurin.
EnglishThe option to create a picture password appears on the Users page in PC settings.
Kuvasalasanan luontimahdollisuus näkyy tietokoneen asetuksissa Käyttäjät-sivulla.
EnglishIf you still see the error message, you might need to change the router settings.
Jos virheviesti tulee yhä näkyviin, voit joutua muuttamaan reitittimen asetuksia.
EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
EnglishYou are also alerted if software attempts to change important Windows settings.
Hälytys näytetään myös, jos ohjelmisto yrittää muuttaa tärkeitä Windows-asetuksia.
EnglishCopy files and settings from a PC running Windows XP to a PC running Windows 7.
Kopioi tiedostot ja asetukset Windows XP -tietokoneesta Windows 7 -tietokoneeseen.
EnglishTo change the settings for the current Command Prompt window, click Properties.
Jos haluat muuttaa nykyisen Komentokehote-ikkunan asetuksia, valitse Ominaisuudet.
EnglishOn the startup menu, choose "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
Valitse käynnistysvalikosta "BIOS setup", "BIOS settings" tai jotain vastaavaa.
EnglishDoing this adjusts settings only for the power plan that you're currently using.
Toiminto säätää vain parhaillaan käytössä olevan virrankäyttösuunnitelman asetuksia.
EnglishSelect the modem you want to change settings for, and then click Properties.
Valitse modeemi, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja valitse sitten Ominaisuudet.
EnglishOn the startup menu, select "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
Valitse käynnistysvalikosta "BIOS setup", "BIOS settings" tai jotain vastaavaa.
EnglishYou are also alerted if programs attempt to change important Windows settings.
Hälytys näytetään myös, jos ohjelmat yrittävät muuttaa tärkeitä Windows-asetuksia.
EnglishYou are done transferring your files and settings, and can use your new computer.
Olet nyt siirtänyt tiedostosi sekä asetuksesi ja voit käyttää uutta tietokonettasi.
English(Display Color Calibration helps you adjust these color settings and others.)
(Näytön värikalibrointi auttaa säätämään näitä väriasetuksia ja muita asetuksia.)
EnglishOn the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
Tee Lisäasetukset-välilehden Asetukset-kohdan Suojaus-kohdassa jokin seuraavista:
EnglishFor more information, see Change settings for importing pictures and videos.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Valokuvien ja videoiden tuontiasetusten muuttaminen.
EnglishIf you still see the error message, you might need to change your router settings.
Jos virheviesti tulee yhä näkyviin, voit joutua muuttamaan reitittimesi asetuksia.
EnglishSet up Windows 8 by choosing a few settings, including your favorite colors.
Määritä Windows 8 valitsemalla joitakin asetuksia, mukaan lukien haluamasi värit.