EN

setting {substantiivi}

volume_up
And then I knew that had to be [the] setting of my book.
Silloin tiesin, että siitä tulisi tapahtumapaikka kirjaani.
setting
setting (myös: frame)

Esimerkkejä "setting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI, like other Members, asked to speak in relation to the setting of the agenda.
Pyysin muiden kollegojen tavoin esityslistan laatimiseen liittyvää puheenvuoroa.
EnglishThe idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
Ehdotus perustaa oikeustapauskokoelma ja kerätä todisteita on erinomainen ajatus.
EnglishI therefore proposed setting up a working party to look for a sensible solution.
Siksi ehdotin, että asetetaan työryhmä, jonka pitäisi etsiä järkevää ratkaisua.
EnglishI believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
Uskon, että yhdessä onnistumme seuraavan talousarvioprosessin käynnistämisessä.
EnglishMr President, we are, in principle, in favour of setting up the Solidarity Fund.
Arvoisa puhemies, kannatamme periaatteessa solidaarisuusrahaston perustamista.
EnglishThis setting produces good-quality widescreen (16:9) standard definition output.
Tätä asetusta käytettäessä SDTV-tasoisen laajakuvanäytön (16:9) laatu on hyvä.
EnglishWe are setting up a European Refugee Fund for an initial period of five years.
Perustamme Euroopan pakolaisrahaston ensimmäisessä vaiheessa viideksi vuodeksi.
EnglishIf the Fetch files setting is unavailable, it might be blocked by Group Policy.
Jos Hae tiedostot -asetus ei ole käytettävissä, ryhmäkäytäntö on ehkä estänyt sen.
EnglishThat, Commissioner, is the challenge we are setting for the European Commission.
Arvoisa komission jäsen, tämä on haaste, jonka asetamme Euroopan komissiolle.
EnglishIt made grand speeches at the end of last year setting itself high standards.
Viime vuoden lopun suurissa puheissaan se asetti itselleen korkeita vaatimuksia.
EnglishSetting indicative targets has never provided much motivation for Member States.
Ohjeellisten tavoitteiden määrääminen ei ole koskaan juurikaan motivoinut valtioita.
EnglishIt might take a day or two for Outlook to reflect your changed Facebook setting.
Voi kestää päivän tai pari, ennen kuin Outlook vastaa muuttunutta Facebook-asetusta.
EnglishIn this regard, I see public owners - municipalities, states - setting an example.
Tältä osin näen, että julkiset omistajat, kunnat ja valtiot, näyttävät esimerkkiä.
EnglishBecause we are now seeing large groups of young men setting off for southern Italy.
Syynä on se, että näemme suurten nuorten miesten ryhmien lähtevän Etelä-Italiaan.
EnglishThe Commission argues in favour of setting a Community energy efficiency target.
Komissio kannattaa energiatehokkuutta koskevien yhteisön tavoitteiden vahvistamista.
EnglishMaybe it is not too late to think about setting up a European electronic identity.
Ehkä ei ole liian myöhäistä harkita eurooppalaisen sähköisen identiteetin luomista.
EnglishThis was clear from the difficulties in setting up this rapid reaction force.
Se on nähty siinäkin, kuinka vaikeaa on saada nopean toiminnan joukot pystyyn.
EnglishFor that reason we welcome the Commission’s idea of setting up a working party.
Tästä syystä suhtaudumme myönteisesti komission ajatukseen työryhmän perustamisesta.
EnglishAlternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
Vaihtoehtona on myös, että alukset jäävät Angolaan yhteisyritysten luomisen kautta.
EnglishI now want to move on to setting out the draft budget for 2006 in more detail.
Seuraavaksi haluan esitellä yksityiskohtaisemmin talousarvioesitystä vuodelle 2006.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "setting":

setting