EN set-up
volume_up
{substantiivi}

1. Amerikanenglanti

set-up
volume_up
sopupeli {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "set up":

set up

Esimerkkejä "set-up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNo barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
Markkinoille ei pidä luoda mitään rajoja, ei lainsäädännöllä eikä teknologialla.
EnglishI therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
Siksi en ymmärrä tarvetta näiden nopeiden rajainterventioryhmien perustamiseen.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Perustimme tämän omaleimaisen toimielimen käymään neuvotteluja komission kanssa.
EnglishWe need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Meidän on annettava työvoiman tuottaa uusia ideoita ja perustaa uusia yrityksiä.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Mikään kansallinen perustuslakituomioistuin ei voi määrätä yhteisön oikeudesta.
EnglishThe interests of the nickel industry should not be set up against people's health.
Nikkeliteollisuuden edut eivät saa olla ristiriidassa ihmisten terveyden kanssa.
EnglishThat is the aim of the Agency for Fundamental Rights which is to be set up soon.
Tämä on perusoikeusviraston tavoite, ja kyseinen virasto olisi avattava pian.
EnglishThe Convention was not set up specifically to draft a constitution for Europe.
Valmistelukuntaa ei muodostettu erityisesti laatimaan Euroopalle perustuslakia.
EnglishWe are very critical of the Council's proposal to set up the Eurodac database.
Suhtaudumme kriittisesti neuvoston ehdotukseen Eurodac-rekisterin perustamisesta.
EnglishSecondly, a committee should be set up to investigate and clarify responsibilities.
Toiseksi on luotava vastuualueiden tutkimisesta ja seulonnasta vastaava komitea.
EnglishEfforts are now needed to set up an ambitious and strategic reconstruction plan.
Nyt on aika panostaa kunnianhimoiseen ja strategiseen jälleenrakennussuunnitelmaan.
EnglishAn Internet service should be set up that is specifically aimed at these people.
Olisi perustettava nimenomaan näille ihmisille tarkoitettu Internet-palvelu.
EnglishSecondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
Toiseksi Georgiassa on toteutettava todellinen monenvälinen rauhanturvaoperaatio.
EnglishI would call upon the Council actually to set up such an EU emergency service.
Pyydän neuvostoa todellakin perustamaan tällaisen EU:n pelastuspalveluyksikön.
EnglishA fund designed to support workers affected by restructuring is going to be set up.
Rakenneuudistuksista kärsivien työntekijöiden tukemiseksi on perusteilla rahasto.
EnglishIf a network is to be set up in Europe, then it should be a pan-European structure.
Mikäli Eurooppaan perustetaan tällainen verkosto, on sen katettava koko Eurooppa.
EnglishThis would enable them to set up their own business and promote entrepreneurship.
Väline antaisi heille mahdollisuuden perustaa oma yritys ja edistäisi yrittäjyyttä.
EnglishMr Ford has gone into great detail on the reasons why this agency should be set up.
Ford on perustellut hyvin yksityiskohtaisesti, miksi tämä keskus tulisi perustaa.
EnglishAll I want to say is that the programme was set up in 1995 for twelve States.
Haluaisin vain sanoa, että tämä ohjelma laadittiin 12 jäsenvaltiolle vuonna 1995.
EnglishIn addition, an independent National Commission of Human Rights is being set up.
Lisäksi maassa ollaan perustamassa riippumatonta kansallista ihmisoikeustoimikuntaa.