EN

servers {monikko}

volume_up
1. Amerikanenglanti

Esimerkkejä "servers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere are only two types of incoming servers to choose from: POP3 or IMAP.
Valittavissa on vain kaksi tulevan sähköpostin palvelintyyppiä: POP3 tai IMAP.
EnglishThe address of the incoming and outgoing e‑mail servers used by your e‑mail provider.
Valitse kohdassa Sähköposti sähköpostitilisi ja valitse sitten Ominaisuudet.
EnglishProxy servers are used mostly by networks in organizations and companies.
Välityspalvelimia käytetään lähinnä yritysten ja organisaatioiden verkoissa.
EnglishClick the Servers tab, and then enter the new mail server in the Outgoing Mail (SMTP) box.
Ennen viestin oikeinkirjoituksen tarkistamista on valittava käytettävä kieli.
EnglishThis format is used to import directory information from LDAP-based directory servers.
Tätä muotoa käytetään LDAP-pohjaisten hakemistopalvelimien hakemistotietojen tuomisessa.
EnglishClick the Servers tab, and then enter the new mail server in the Outgoing Mail (SMTP) box.
Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse Oikeinkirjoitus-välilehti.
EnglishMany Internet service providers (ISPs) offer access to news servers for use by their customers.
Monet Internet-palveluntarjoajat tarjoavat asiakkaittensa käyttöön uutispalvelimia.
EnglishThe address of the incoming and outgoing e‑mail servers used by your e‑mail provider.
sähköpostipalvelun tarjoajan käyttämien saapuvan ja lähtevän sähköpostin palvelimien osoitteet.
EnglishAfter all, servers putting out harmful material may be located in any country.
Loppujen lopuksi haitallista materiaalia sisältävät palvelimet voivat sijaita missä maassa tahansa.
EnglishYou can find Czech servers for young people under this section.
Tästä osiosta löytyy nuorille tarkoitettuja tšekkiläisiä palvelimia.
EnglishProxy servers also help improve security by filtering out some web content and malicious software.
Välityspalvelimet parantavat myös tietoturvaa suodattamalla WWW-sisältöä ja haittaohjelmia.
EnglishSimple Mail Transfer Protocol (SMTP) servers handle the sending of your e‑mail messages to the Internet.
SMTP-palvelimet käsittelevät sähköpostiviestien lähettämisen Internetiin.
EnglishSynchronize contacts, calendars, and email between ActiveSync-enabled servers and devices.
Synkronoi yhteystiedot, kalenterit ja sähköposti ActiveSynciä tukevien palvelinten ja laitteiden välillä.
EnglishFor example, if Bing.com issues a cookie, only Bing.com’s web servers can read that cookie.
Jos esimerkiksi Bing.com tallentaa evästeen, vain Bing.com-verkkopalvelimet voivat lukea kyseisen evästeen.
EnglishClick the Servers tab, and then, under Outgoing Mail Server, select the My server requires authentication check box.
Valitse Palvelimet-välilehti ja kirjoita uusi palvelin Lähtevä posti (SMTP) -ruutuun.
EnglishMicrosoft blocks spam and manages the servers in the cloud
Microsoft estää roskapostit ja hallitsee palvelimia pilvessä
EnglishSites like Twitter are subject to US legislation, as their servers are based in the US.
Twitterin kaltaisiin sivustoihin sovelletaan Yhdysvaltain lainsäädäntöä, koska niiden palvelimet ovat Yhdysvalloissa.
EnglishIf you are interested in youth servers in India, Australia or elsewhere, just click on “European (EU)”.
Jos olet kiinnostunut nuorisoportaaleista Intiassa, Australiassa tai muualla, valitse kohta ”Euroopan”.
EnglishThese servers let you work with e‑mail messages without downloading them to your computer first.
Nämä palvelimet antavat käyttäjän käsitellä sähköpostiviestejä ilman niiden lataamista käyttäjän tietokoneeseen.
EnglishThese computers should have direct access to your company’s domain controllers and e-mail servers.
Näistä tietokoneista pitäisi olla suora yhteys yrityksen toimialueen ohjauskoneisiin ja sähköpostipalvelimiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "server":

server
English