"sensors" - Suomenkielinen käännös

EN

"sensors" suomeksi

FI
EN

sensors {monikko}

volume_up
sensors
It's completely non-invasive, sensors in the crutches that send signals back to our onboard computer that is sitting here at her back.
Laitteisto ei ulotu lainkaan elimistön sisälle, kainalosauvojen anturit lähettävät signaaleja tietokoneeseen, jota hän kantaa selässään.

Esimerkkejä "sensors"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou can limit programs from accessing information from sensors by user account.
Voit rajoittaa ohjelmien oikeutta käyttää tunnistimien tietoja käyttäjätilin mukaan.
EnglishSensors that are connected to your computer by a wired or wireless connection
tietokoneeseen langallisella tai langattomalla yhteydellä liitettävät tunnistimet.
EnglishIn the search box, type sensors, and then click Location and Other Sensors.
Kirjoita hakuruutuun tunnistimet ja valitse sitten Sijainti ja tunnistimet.
EnglishFor more information about different types of sensors, see What is a sensor?
Lisätietoja eri tunnistintyypeistä on ohjeaiheessa Mikä tunnistin on?.
EnglishOpen Location and Other Sensors by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Avaa Sijainti ja tunnistimet napsauttamalla Käynnistä-painiketta , ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
EnglishYou must have at least one sensor installed before you can change user settings for sensors.
Ainakin yhden tunnistimen on oltava asennettuna, ennen kuin tunnistimien käyttäjäasetuksia voi muuttaa.
EnglishBut everything, all the cameras, and the microphones, and the sensors in cars and everything is connected to this machine.
Kaikki kamerat, mikrofonit, autojen sensorit, ja kaikki muu yhdistetään tähän koneeseen.
EnglishEEG measurements typically involve a hairnet with an array of sensors, like the one that you can see here in the photo.
EEG-mittaukset tyypillisesti vaativat sensorein varustetun hiusverkon, kuten tässä kuvassa nähdään.
EnglishFor information about enabling and disabling sensors, see Enable or disable a sensor.
Lisätietoja tunnistimien ottamisesta käyttöön ja pois käytöstä on ohjeaiheessa Tunnistimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
EnglishFor more information about how sensors may affect your privacy, see How does a sensor affect my privacy?
Lisätietoja siitä, miten tunnistimet voivat vaikuttaa tietosuojaan on ohjeaiheessa Miten tunnistin vaikuttaa tietosuojaan?.
EnglishSome programs could potentially use personal information (such as your location) from sensors without permission.
Jotkin ohjelmat voivat ehkä käyttää tunnistimien sisältämiä sijaintitietoja ja muita henkilökohtaisia tietoja ilman lupaa.
EnglishThe offices will be fitted with daylight sensors, so that the lights switch off automatically when there is sufficient daylight.
Toimistoihin asennetaan päivänvalosensorit, joten valot sammuvat automaattisesti, kun päivänvaloa on tarpeeksi.
EnglishSome examples of sensors include a location sensor, such as a GPS receiver, that can detect your computer's current location.
Tunnistimia ovat esimerkiksi sijaintitunnistimet, kuten GPS-vastaanottimet, jotka havaitsevat tietokoneen sijainnin.
EnglishUsing location and other sensors
EnglishSensors that are built in to your computer
EnglishYou can enable or disable sensors that are installed on your computer in Location and Other Sensors in Control Panel.
Voit ottaa tietokoneeseen asennettuja tunnistimia käyttöön ja pois käytöstä avaamalla Ohjauspaneelin Sijainti ja tunnistimet -kansion.
EnglishSensors are hardware components that can provide your computer with information about your computer's location, surroundings, and more.
Tunnistimet ovat laitteistokomponentteja, jotka tuottavat tietoja esimerkiksi tietokoneen sijainnista ja ympäristöstä.
EnglishThere are two types of sensors:
EnglishIt's completely non-invasive, sensors in the crutches that send signals back to our onboard computer that is sitting here at her back.
Laitteisto ei ulotu lainkaan elimistön sisälle, kainalosauvojen anturit lähettävät signaaleja tietokoneeseen, jota hän kantaa selässään.
EnglishYou might want to limit programs or services (which run in the background for all user accounts) from accessing information from sensors.
Voit rajoittaa ohjelmien tai palveluiden (joita suoritetaan kaikkien käyttäjätilien taustalla) mahdollisuuksia käyttää tunnistimien tietoja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sensor":

sensor