"sensor" - Suomenkielinen käännös

EN

"sensor" suomeksi

FI
EN

sensor {substantiivi}

volume_up
sensor (myös: detector)
Under Sensor, from the list, click the sensor that you want to change user settings for.
Valitse Tunnistin-kohdan luettelosta tunnistin, jonka käyttäjäasetuksia haluat muuttaa.
For more information about different types of sensors, see What is a sensor?
Lisätietoja eri tunnistintyypeistä on ohjeaiheessa Mikä tunnistin on?.
For more information about privacy, see How does a sensor affect my privacy?
Lisätietoja tietosuojasta on ohjeaiheessa Miten tunnistin vaikuttaa tietosuojaan?.
sensor (myös: probe)
sensor (myös: sense organ)
sensor

Esimerkkejä "sensor"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe 800-dots-per-inch (DPI) optical sensor delivers greater accuracy and control.
800 DPI:n optisen tekniikan ansiosta tarkkuus ja ohjattavuus ovat entistä parempia.
EnglishFor more information about privacy, see How does a sensor affect my privacy?
Lisätietoja tietosuojasta on ohjeaiheessa Miten tunnistin vaikuttaa tietosuojaan?.
EnglishFor more information, see Change who can access information from a sensor.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tunnistimen tietojen käyttöoikeuksien muuttaminen.
EnglishFor more information about different types of sensors, see What is a sensor?
Lisätietoja eri tunnistintyypeistä on ohjeaiheessa Mikä tunnistin on?.
EnglishSome programs may still access information from a sensor when it's disabled.
Osa ohjelmista voi käyttää käytöstä poistettujen tunnistimien tietoja.
EnglishUnder Sensor, from the list, click the sensor that you want to change user settings for.
Valitse Tunnistin-kohdan luettelosta tunnistin, jonka käyttäjäasetuksia haluat muuttaa.
EnglishCheck the information that came with your sensor or go to the sensor manufacturer's website.
Tarkista tunnistimen mukana tulleet tiedot tai käy valmistajan sivustolla.
EnglishPrograms can use information from a sensor after it's enabled.
Ohjelmat voivat käyttää tunnistimen tietoja, kun tunnistin on otettu käyttöön.
EnglishUnder More options, click Uninstall this sensor, and then click OK.
Valitse Lisää asetuksia, valitse Poista tämän tunnistimen asennus ja valitse sitten OK.
EnglishFor more information, see Install or uninstall a sensor.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tunnistimen asentaminen tai asennuksen poistaminen.
EnglishFor more information, see Enable or disable a sensor.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tunnistimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
EnglishThe sensor performs best on surfaces with detail to track.
Hiiren tunnistin toimii parhaiten pinnoilla, joissa on jäljitystä helpottavia yksityiskohtia.
EnglishYou must have at least one sensor installed before you can change user settings for sensors.
Ainakin yhden tunnistimen on oltava asennettuna, ennen kuin tunnistimien käyttäjäasetuksia voi muuttaa.
EnglishPrograms can access information from a sensor once it's installed and enabled on your computer.
Ohjelmat voivat käyttää tunnistimen tietoja, kun tunnistin on asennettu ja otettu käyttöön tietokoneessa.
EnglishHigh-performance 1000 dpi optical sensor delivers greater accuracy and control.
Suorituskykyisen, 1 000 dpi:n optisen High Definition -tekniikan ansiosta tarkkuus ja ohjattavuus ovat entistä parempia.
EnglishThis allows programs to access information from the sensor.
Tämän jälkeen ohjelmat voivat käyttää tunnistimen tietoja.
EnglishThe optical sensor tracks movement on nearly any surface.
Optinen sensori seuraa liikettä lähes kaikilla pinnoilla.
EnglishAfter you've installed a sensor, you must enable it.
Kun olet asentanut tunnistimen, se on otettava käyttöön.
EnglishIf you are using a mouse that has an optical sensor, make sure that you are using it on a surface that does not impair performance.
Jos käytössä on optinen hiiri, käytä hiirtä pinnalla, joka ei heikennä suorituskykyä.
EnglishFor information about enabling and disabling sensors, see Enable or disable a sensor.
Lisätietoja tunnistimien ottamisesta käyttöön ja pois käytöstä on ohjeaiheessa Tunnistimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sensor":

sensor