"sense of proportion" - Suomenkielinen käännös

EN

"sense of proportion" suomeksi

EN

sense of proportion {substantiivi}

volume_up
sense of proportion
volume_up
suhteellisuudentaju {subst.}
Silloin meiltä olisi kadonnut kaikki suhteellisuudentaju.
I think this has completely lost all sense of proportion.
Mielestäni tässä on kokonaan menetetty suhteellisuudentaju.
Yes, of course, we need to stand up for all the oppressed groups, but where is the rapporteur’s sense of proportion?
Kyllä, meidän on tietysti puolustettava kaikkia sorrettuja ryhmiä, mutta missä on esittelijän suhteellisuudentaju?

Esimerkkejä "sense of proportion"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, it is important that we retain a sense of proportion about this matter.
On kuitenkin tärkeää, että säilytämme suhteellisuudentajun tässä asiassa.
EnglishYes, we need international controls, but with a sense of proportion.
Tietenkin tarvitsemme kansainvälistä valvontaa, mutta kohtuuden rajoissa.
EnglishIt is a simple lack of historical perspective, a lack of a sense of proportion.
Kyse on yksinkertaisesti historiallisen perspektiivin puuttumisesta, suhteellisuuden tajun puuttumisesta.
English(PL) Madam President, I would like to appeal for a sense of proportion.
(PL) Arvoisa puhemies, nyt tarvitaan suhteellisuudentajua.
EnglishThe most important thing is that we can count on the Ombudsman's commitment and sense of proportion.
Tärkeintä on, että voimme luottaa oikeusasiamiehen sitoutuneisuuteen ja suhteellisuudentajuun.
EnglishWithout in any way underrating the significance of mad cow disease I am nevertheless asking for a sense of proportion.
Hullun lehmän tautia yhtään vähättelemättä peräänkuulutan suhteellisuudentajua.
EnglishI think this has completely lost all sense of proportion.
Mielestäni tässä on kokonaan menetetty suhteellisuudentaju.
EnglishNevertheless, we need to keep a sense of proportion.
Tässä asiassa pitää kuitenkin säilyttää suhteellisuus.
EnglishA sense of proportion, however, should be maintained here.
Tässäkin asiassa pitää säilyttää suhteellisuus.
EnglishThat would be to lose all sense of proportion.
Silloin meiltä olisi kadonnut kaikki suhteellisuudentaju.
EnglishWe need to keep a sense of proportion here.
Meidän on säilytettävä suhteellisuudentajumme tässä asiassa.
EnglishAt the same time, however, I would call on the Members of the House to keep a sense of proportion during this debate.
Samalla kehotan kuitenkin parlamentin jäseniä säilyttämään suhteellisuudentajunsa tässä keskustelussa.
EnglishWe must work with a sense of proportion, in tandem with the national and international authorities.
Meidän on suhteutettava toimintamme oikein sekä tehtävä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa.
EnglishBut we must keep a sense of proportion.
Siitä huolimatta ei pidä unohtaa asioiden oikeita suhteita.
EnglishWe have also kept a sense of proportion.
Olemme lisäksi säilyttäneet tietynlaisen suhteellisuuden.
EnglishNonetheless, he has had the sense of proportion in his report to call for practical limits and deadlines.
Hän on silti säilyttänyt suhteellisuudentajunsa mietinnössään, jossa hän ajaa toteuttamiskelpoisia rajoja ja määräaikoja.
EnglishTo do so does require bold changes, but it also calls for a sense of proportion and a little patience from time to time.
Se edellyttää rohkeita muutoksia, mutta vaatii myös suhteellisuudentajua ja toisinaan hieman kärsivällisyyttä.
EnglishYes, of course, we need to stand up for all the oppressed groups, but where is the rapporteur’s sense of proportion?
Kyllä, meidän on tietysti puolustettava kaikkia sorrettuja ryhmiä, mutta missä on esittelijän suhteellisuudentaju?
EnglishWe must acknowledge that, but we must also keep a sense of proportion.
Virheitä tehtiin, myös komission taholta - se on tunnustettava - mutta on myös säilytettävä suhteellisuudentaju.
EnglishSo let us keep a sense of proportion and make sure we do not throw the baby out with the bath water.
Säilyttäkäämme siis suhteellisuudentajumme ja huolehtikaamme siitä, ettemme pelkojemme vuoksi menetä myös myönteisiä mahdollisuuksiamme.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sense of proportion" suomeksi

of prepositio
Finnish
proportion substantiivi
sense substantiivi
sense of humour substantiivi