EN

seniority {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "seniority"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI now announce the results of the vote on the seniority of the Vice-Presidents.
Julistan seuraavaksi varapuhemiesten arvojärjestystä koskevan vaalin tuloksen.
EnglishWe will now proceed to determine the quaestors' seniority by secret electronic ballot.
Äänestämme nyt kvestoreiden arvojärjestyksestä salaisella koneäänestyksellä.
EnglishIn this context, the concerns of private investors about seniority will be addressed.
Tällöin etuoikeusjärjestystä koskevat yksityisten sijoittajien huolet otetaan huomioon.
EnglishThe next item is the determination of the Vice-Presidents' seniority.
Esityslistalla on seuraavana varapuhemiesten arvojärjestyksen määritteleminen.
EnglishTo that end, salary scales need to be appropriate to the expected seniority of those roles.
Tässä tarkoituksessa palkka-asteikon on vastattava näiden tehtävien oletettua korkeaa arvoa.
EnglishSince all we need to do is to determine their seniority, this vote does not require a qualified majority.
Koska riittää, että määrittelemme heidän arvojärjestyksensä, äänestyksessä ei vaadita ehdotonta enemmistöä.
EnglishThat goes for everybody at whatever level of seniority.
Tämä koskee kaikkia heidän asemastaan riippumatta.
EnglishThe seniority of the tranches.
EnglishSince all we need to do is to determine their seniority, qualified majority is not required for this vote, as they have all already been elected.
Koska riittää, että määrittelemme heidän arvojärjestyksensä, äänestyksessä ei tarvita ehdotonta enemmistöä, sillä heidät on jo kaikki valittu varapuhemiehiksi.
EnglishUp until the summit, Turkey gave us the impression that she was basing her accession to the European Union on seniority of membership applications.
Huippukokoukseen asti Turkki antoi ymmärtää, että se perusteli liittymistään Euroopan unioniin sillä, että sen jäsenyyshakemus on jätetty kauan aikaa sitten.
EnglishI am drawn to speak before my co-rapporteur merely by reason of being first in the alphabet and not of seniority in this Parliament.
Minun on käytettävä puheenvuoro ennen esittelijäkollegaani vain siksi, että nimeni on aakkosjärjestyksen mukaan ensimmäisenä, ei siksi, että olisin toiminut parlamentissa kauemmin.
EnglishThere are structural reasons, which have been recorded, such as age, training, seniority, and precarious and part-time work, in which mainly women are employed.
On rakenteellisia syitä, jotka on jo palautettu mieliin: ikäerot, koulutus, koulutusaste, tilapäiset tai osa-aikaiset työt, joissa työskentelee pääasiassa naisia.
EnglishIt is estimated that 15 per cent of this difference in pay is due to gender and not to other factors such as seniority, management responsibility and such like.
Arvioidaan, että 15 prosenttia palkkaeroista johtuu sukupuolesta eikä muista tekijöistä kuten palvelusvuosista, johtavaan asemaan liittyvästä vastuusta ja niin edelleen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seniority":

seniority
senior