"seminar" - Suomenkielinen käännös

EN

"seminar" suomeksi

EN

seminar {substantiivi}

volume_up
seminar (myös: academy, awayday)
A seminar on the subject is intended as the first step on the way.
Aihetta käsittelevä seminaari on tarkoitettu ensimmäiseksi askeleeksi tähän suuntaan.
The Convention is not a research body, nor is it a seminar.
Se ei nimittäin ole tutkimusyksikkö tai seminaari.
On Tuesday 13 of next week, we are going to hold a seminar on this important issue, in Manchester.
Manchesterissa järjestetään ensi viikolla, 13. syyskuuta 2005, tätä tärkeää kysymystä käsittelevä seminaari.

Esimerkkejä "seminar"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese are also exactly the kind of issues that are to be discussed at the seminar.
Nimenomaan näistä aiheista on tarkoitus keskustella myös seminaarissa.
EnglishThe other day, I was at a seminar on the subject of cross-border crime.
Olin muutama päivä sitten seminaarissa, jonka aiheena oli rajat ylittävä rikollisuus.
EnglishParliament will receive an official invitation to this seminar in late March.
Parlamentti saa virallisen kutsun seminaariin maaliskuun lopulla.
EnglishA seminar on the subject is intended as the first step on the way.
Aihetta käsittelevä seminaari on tarkoitettu ensimmäiseksi askeleeksi tähän suuntaan.
EnglishIt can make a start during the forthcoming seminar which will be attended by government experts.
Se voi aloittaa tulevassa seminaarissa, johon osallistuu kansallisia asiantuntijoita.
EnglishI apologise if I was misinterpreted at the seminar of 8 March.
Olen pahoillani, mikäli asiasta sai väärän kuvan 8. maaliskuuta pidetyssä seminaarissa.
EnglishThis also emerged yesterday from our seminar on cyber crime.
Se kävi ilmi myös eilen pidetyssä tietoverkkorikollisuutta käsitelleessä seminaarissa.
EnglishIt will organise a seminar on independent media in Kiev.
Puheenjohtajavaltio järjestää Kiovassa seminaarin riippumattomista tiedotusvälineistä.
EnglishThe draft policy document was presented to the Quintana Roo local congress in the aftermath of the seminar.
Asiakirjaluonnos esiteltiin seminaarin jälkeen Quintana Roon paikalliskongressille.
EnglishQuite suddenly, the Liberal Group in the European Parliament also held a seminar on this issue.
Melko yllättäen myös Euroopan parlamentin liberaalidemokraattien ryhmä järjesti aiheesta seminaarin.
EnglishI saw that at first hand when I attended the seminar in Paris.
Näin sen omin silmin, kun osallistuin seminaariin Pariisissa.
EnglishI understand the intergroup in Parliament on this issue is holding a small seminar on Thursday.
Olen ymmärtänyt, että parlamentin ikääntymistä käsittelevä työryhmä pitää seminaarin aiheesta torstaina.
EnglishWe welcome too their cooperation in relation to the seminar.
Pidämme myönteisenä myös sen yhteistyötä seminaarin hyväksi.
EnglishThat is one of the reasons that the presidency organised a seminar to help these countries in that respect.
Tämä on yksi syy, miksi puheenjohtajavaltio järjesti seminaarin auttaakseen tässä kyseisiä maita.
EnglishI have already mentioned the seminar in Prague in December.
Mainitsin jo joulukuussa Prahassa pidettävän seminaarin.
EnglishOn Tuesday 13 of next week, we are going to hold a seminar on this important issue, in Manchester.
Manchesterissa järjestetään ensi viikolla, 13. syyskuuta 2005, tätä tärkeää kysymystä käsittelevä seminaari.
EnglishThis was the subject of a seminar on 'Trust in the Net' held in February under the Austrian Presidency.
Näitä käsiteltiin helmikuussa Itävallan puheenjohtajakaudella pidetyssä seminaarissa "Trust in the Net".
EnglishWe shall be organising a high-level meeting and a seminar.
Aiomme järjestää korkean tason kokouksen ja seminaarin.
EnglishWe shall, for example, be financing a seminar in Spain for police training on this subject.
Me esimerkiksi rahoitamme Espanjassa järjestettävän seminaarin, jossa käsitellään poliisien koulutusta tällä alalla.
EnglishTomorrow, the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party is holding a seminar on the democratisation of Cuba.
Liberaaliryhmä järjestää huomenna Kuuban demokratisoitumista käsittelevän seminaarin.