"semester" - Suomenkielinen käännös

EN

"semester" suomeksi

EN

semester {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "semester"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Tämä on koko eurooppalaisen ohjausjakson tavoite, josta olemme päässeet sopimukseen.
EnglishAt the end of the semester, we're taking a trip to Mexico, all expenses paid.
Lukukauden lopussa lähdemme matkalle Meksikoon, kaikki kustannukset maksetaan.
EnglishThe European Council will bring the first European Semester to a conclusion.
Eurooppa-neuvosto päättää ensimmäisen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson.
EnglishFirstly, strengthening economic governance and initiating the European Semester.
Ensimmäinen niistä on talousohjausjärjestelmän vahvistaminen ja EU-ohjausjakson käyttöönotto.
EnglishIt endorses the European semester, the European stability mechanism and the Euro Plus Pact.
Siinä vahvistetaan EU-ohjausjakso, Euroopan vakausmekanismi ja Euro Plus -sopimus.
EnglishYet these very documents talk about a European semester, among other things.
Kuitenkin juuri näissä asiakirjoissa puhutaan muun muassa eurooppalaisesta ohjausjaksosta.
EnglishAs regards the European semester, we are committed to successfully concluding this on time.
Me olemme sitoutuneet toteuttamaan eurooppalaisen ohjausjakson aikataulun mukaisesti.
EnglishManaging the European Semester will be a real test for the EU.
Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson hallinta on EU:lle todellinen testi.
EnglishAs the debate made clear, there is a tall order for this semester.
Kuten keskustelu osoitti, tehtävälista tälle puolivuotiskaudelle on pitkä.
EnglishOne is certainly the implementation and the application of the European Semester.
Toinen on ehdottomasti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson täytäntöönpano ja soveltaminen.
EnglishThe so-called “national semester” takes place in the second half of the year.
Ns. kansallinen ohjausjakso ajoittuu vuoden jälkipuoliskolle.
EnglishIn March, we will have our first exercise of what is called the European Semester.
Maaliskuussa toteutamme ensimmäisen kerran niin sanotun talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson.
EnglishThat is why the European Semester is so important, and that is why it must be implemented.
Siksi EU-ohjausjakso on niin tärkeä, ja siksi se on toteutettava.
EnglishWe have just launched the first European Semester - putting economic governance into action.
Olemme juuri aloittaneet ensimmäisen EU-ohjausjakson, jolla toteutetaan taloushallintatoimia.
EnglishTherefore, an instrument like the European Semester makes sense.
Sen vuoksi talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson kaltaiset välineet ovat järkeviä.
EnglishI would like to mention two highlights: financial supervision and the European Semester.
Haluan mainita kaksi kohokohtaa: rahoitusvalvonnan ja talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson.
EnglishThe Commission kick-started the Semester by adopting the Annual Growth Survey last week.
Komissio antoi ohjausjaksolle lentävän lähdön hyväksymällä viime viikolla vuotuisen kasvuselvityksen.
EnglishIn addition to the Europe 2020 strategy, this would also be fully in accordance with the European Semester.
Eurooppa 2020 -strategian lisäksi tämä olisi myös täysin EU-ohjausjakson mukaista.
EnglishWill the European Semester really make that happen?
Onnistuuko tämä todella talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson avulla?
EnglishI am referring here to the European Semester, the growth survey that has already been mentioned.
Tarkoitan nyt talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa, kasvuselvitystä, joka on jo mainittu.