"semantics" - Suomenkielinen käännös

EN

"semantics" suomeksi

EN

semantics {substantiivi}

volume_up
semantics
Mr President, from a scientific point of view, semantics today accepts that the language of advertising constitutes an extremely effective message.
Arvoisa puhemies, tieteellisestä näkökulmasta katsottuna semantiikka tunnustaa nykyisin mainoksen kielen erittäin tehokkaaksi.
semantics

Esimerkkejä "semantics"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTo classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
Tapahtumien luokitteleminen sotatoimiksi ei ole pelkästään semanttinen kysymys.
EnglishIt is simply a question of semantics, which can still lead to actual prison sentences.
Kyse on vain semantiikasta, joka edelleen voi johtaa todellisiin vankeustuomioihin.
EnglishIn the United States, there is rather less concern for semantics and more for practical action.
Yhdysvalloissa ei sanoista kanneta niin paljon huolta kuin konkreettisista teoista.
EnglishIn terms of semantics, the content of the resolution does not correspond to the concept of homophobia.
Päätöslauselman sisältö ei vastaa merkitykseltään homofobian käsitettä.
EnglishStating it in these terms is not just semantics: it is a philosophical choice that we are making.
Näiden käsitteiden esittäminen ei ole pelkkää semantiikkaa: se on aatteellinen valinta, jonka teemme.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, this has been a very impressive exercise in political semantics.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, teimme täällä erittäin vaikuttavan harjoituksen poliittisessa semantiikassa.
EnglishFirst of all, a comment on the semantics.
EnglishThe first is a matter of semantics.
Ensimmäinen niistä on luonteeltaan semanttinen.
EnglishHe accused me of simple semantics.
Hän syytti minua yksinkertaisesta semantiikasta.
EnglishIt is all a question of semantics.
EnglishOur problem is therefore one of semantics.
EnglishBut I didn't want to argue semantics with these boys, so after a very long, uncomfortable pause, I said "Yes, yes, I do.
Mutta en tahtonut kiistellä semantiikasta näiden poikien kanssa, joten pitkän ja epämiellyttävän tauon jälkeen sanoin, "Kyllä, kyllä.
EnglishThe delays, wavering and semantics about the scale of intervention have allowed the regime to weaken the citizen's uprising.
Viiveiden, epäröinnin ja toimien laajuuteen liittyvän saivartelun vuoksi hallitus on onnistunut heikentämään kansalaisten kapinaa.
EnglishI hope that Parliament and the Council can work together and find an agreement that is based on the substance and not the semantics.
Toivon, että parlamentti ja neuvosto voivat tehdä yhteistyötä ja päästä sopimukseen, joka perustuu semantiikan sijaan asiasisältöön.
EnglishWhat we can and should try to do is to create comparable living standards, and I am not just playing at semantics when I say this.
Se, mihin me voimme ja meidän tulisi pyrkiä, on verrattavien elinolojen luominen, mikä on enemmän kuin pelkkää semanttista leikittelyä.
EnglishI think the side to my right wants to cover it with some very beautiful semantics, using terms like 'reproductive health'.
Luulen, että oikealla puolellani olevat haluavat peitellä asiaa kauniilla semantiikalla ja käyttämällä sellaisia termejä kuin ”lisääntymisterveys”.
EnglishMr President, from a scientific point of view, semantics today accepts that the language of advertising constitutes an extremely effective message.
Arvoisa puhemies, tieteellisestä näkökulmasta katsottuna semantiikka tunnustaa nykyisin mainoksen kielen erittäin tehokkaaksi.
EnglishThe problem is not just one of semantics; it is a problem of the fundamental political absence of the European Union from the area as a whole.
Ongelma ei ole vain semanttinen. Ongelmana on se, että perimmältään Euroopan unioni ei ole poliittisesti läsnä alueella kokonaisuutena.
EnglishIt's got a semantics.
EnglishHowever, I believe, to use the language of semantics, that some of the words used take on an extended meaning that becomes all the wider as any understanding of it becomes less well-defined.
Luulen kuitenkin, että joillakin käytetyillä sanoilla on sitä laajempi merkitys mitä epätarkemmin ne ymmärretään, näin semantiikan kielellä ilmaistuna.