EN

self-sufficient {adjektiivi}

volume_up
The European Union was self-sufficient in food until recently.
Euroopan unioni on ollut viime aikoihin asti elintarvikkeiden suhteen omavarainen.
Take Haiti, for example, which was previously self-sufficient in rice.
Esimerkkinä voidaan mainita Haiti, joka oli aikaisemmin omavarainen riisin suhteen.
Our future agricultural policy will decide whether or not Europe is self-sufficient in the future.
Tuleva maatalouspolitiikkamme ratkaisee, onko EU omavarainen tulevaisuudessa vai ei.

Esimerkkejä "self-sufficient"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Samanaikaisesti unionin täytyy taata energian toimitukset sekä tulla omavaraiseksi.
EnglishIt is not, however, an end in itself, nor some neutral, self-sufficient benefit.
Se ei kuitenkaan ole itsetarkoitus eikä mikään neutraali tai itseriittoinen hyödyn lähde.
EnglishTake Haiti, for example, which was previously self-sufficient in rice.
Esimerkkinä voidaan mainita Haiti, joka oli aikaisemmin omavarainen riisin suhteen.
EnglishWe are not self-sufficient in these, which leaves us with two options.
Emme ole niiden osalta omavaraisia, minkä vuoksi meillä on kaksi vaihtoehtoa.
EnglishWe are not self-sufficient in fish in the Union, only 50% self-sufficient.
Emme ole omavaraisia kalan osalta unionissa, olemme vain 50-prosenttisesti omavaraisia.
EnglishCurrently the accession states are more than 80% self-sufficient in plant proteins.
Tällä hetkellä ehdokasvaltioissa omavaraisuus kasvivalkuaisen osalta on yli 80 prosenttia.
EnglishThe European Union was self-sufficient in food until recently.
Euroopan unioni on ollut viime aikoihin asti elintarvikkeiden suhteen omavarainen.
EnglishWe are now only 60% self-sufficient in meeting this demand.
Nykyään voimme vastata omalla tuotannolla ainoastaan 60 prosenttiin kysynnästä.
EnglishOur future agricultural policy will decide whether or not Europe is self-sufficient in the future.
Tuleva maatalouspolitiikkamme ratkaisee, onko EU omavarainen tulevaisuudessa vai ei.
EnglishIn the 1970s, Haiti was almost self-sufficient where food was concerned.
1970-luvulla Haiti oli lähes omavarainen elintarvikkeiden osalta.
EnglishEurope is still a long way from being self-sufficient in these areas.
Eurooppa on tässä suhteessa kaukana omavaraisuudesta.
EnglishAt the end of the day, we have to look to be self-sufficient.
Loppujen lopuksi meidän on pyrittävä olemaan omavaraisia.
EnglishMadam President, I wish to speak about pensioners and elderly people who are not self-sufficient, who have disabilities.
Arvoisa puhemies, puhun eläkeläisistä ja apua tarvitsevista, vammaisista vanhuksista.
EnglishI feel that all of us here can confirm, with regard to our own countries, that self-regulation is not sufficient.
Uskon, että jokainen läsnäoleva voi vahvistaa oman maansa puolesta, ettei itsesääntely riitä.
EnglishIn Europe, we are only 23% self-sufficient in proteins.
Rehuvalkuaisen omavaraisuus on EU:ssa vain 23 prosenttia.
EnglishEurope must become more self-sufficient in energy - not by useless wind power, nor by biofuels.
EU:sta on tultava omavaraisempi energian suhteen. Tuulivoimasta ja biopolttoaineista ei ole tässä asiassa hyötyä.
EnglishThe EU must remain self-sufficient as far as its food supply is concerned and should not become dependent on imports.
EU:n on säilyttävä omavaraisena elintarvikehuollon alalla eikä se saa tulla riippuvaiseksi tuonnista.
EnglishThey are calling for quotas to be abolished, at least for products in which the European Union is not self-sufficient.
Viljelijämme vaativat kiintiöiden poistamista ainakin niiden tuotteiden osalta, joissa EU ei ole omavarainen.
EnglishA few years ago it was fully self-sufficient.
EnglishBrazil is now self-sufficient in food.
Brasilia on nyt elintarvikkeiden suhteen omavarainen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "self-sufficient":

self-sufficient
self-sufficiency

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "self-sufficient" suomeksi

self substantiivi
Finnish
sufficient adjektiivi
sufficient
self concept substantiivi
Finnish