"self-interest" - Suomenkielinen käännös

EN

"self-interest" suomeksi

EN

self-interest {substantiivi}

volume_up
self-interest
self-interest
This is certainly the kind of issue in which national self-interest can be harmful.
Tämä on varmasti sellainen asia, jossa kansallinen oman edun tavoittelu voi olla vahingollista.
The very narrow-minded French national self-interest makes the implementation of agricultural reforms impossible .
Ranskalaisten hyvin ahdasmielinen kansallinen oman edun tavoittelu tekee maatalousuudistusten toteuttamisen mahdottomaksi.
Perhaps self-interest is pushing the United States along that multilateral road that many of us believe it is not prepared to take.
Ehkäpä oman edun tavoittelu on ajamassa Yhdysvaltoja monenväliselle tielle, jota pitkin monet meistä eivät uskoneet maan olevan valmis kulkemaan.

Esimerkkejä "self-interest"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn order words, customers will inform themselves out of pure self-interest.
Toisin sanoen asiakkaat hankkivat tietoa itse ja aivan omasta mielenkiinnosta.
EnglishThis is a man who, out of self-interest, has attacked a peaceful neighbouring country.
Kyse on miehestä, joka on omia etuja ajaakseen hyökännyt rauhalliseen naapurivaltioon.
EnglishIf we do that we are left exchanging insults on the basis of self-interest and ignorance.
Jos teemme niin, me vain solvaamme toisiamme oman edun ja tietämättömyyden perusteella.
Englishthe aim of which was to solve problems caused by nationalistic self-interest
jonka tarkoituksena oli korjata kansallisen itsekkyyden ja kansallisten vastakkainasettelujen
EnglishThis is certainly the kind of issue in which national self-interest can be harmful.
Tämä on varmasti sellainen asia, jossa kansallinen oman edun tavoittelu voi olla vahingollista.
EnglishThe widespread national self-interest that started at the end of the 19th
1800-luvun lopulla alkanut ja 1900-luvun alkupuoliskolla järkyttävät
EnglishMany people mentioned the need to give up national self-interest.
Monet puhujista ovat maininneet, että on tarpeen luopua kansallisesta itsekkyydestä.
EnglishWe also concluded that we should base our relations on the assessment of our own self-interest.
Päätimme myös, että meidän pitäisi perustaa suhteemme omien intressiemme arviointiin.
EnglishThat is another term for cynicism and short-sighted self-interest.
Sitä voitaisiin nimittää myös kyynisyydeksi ja lyhytnäköiseksi omien etujen ajamiseksi.
EnglishThis is serious because national self-interest has won the day.
Se on huolestuttava, sillä kansallinen itsekkyys on vetänyt pisimmän korren.
EnglishLet us not make a poor developing country pay for our preoccupation with our own self-interest.
Älkäämme panko köyhää kehitysmaata maksamaan siksi, että meitä askarruttaa oma etumme.
EnglishThis is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
Tämä on pikkumaista oman edun ajamista valtiomiestaidon sijaan.
EnglishEurope must regain a sense of European Union rather than national self-interest!
Euroopan on löydettävä uudelleen Euroopan unionin eikä jonkun tietyn puolueellisen ajattelun merkitys!
EnglishCould other elements be at play, such as self-interest and looking after the group's supporters?
Voisiko vaikuttimina olla muut asiat, esimerkiksi oma etu ja ryhmän kannattajien edut?
EnglishThey are doing so out of mistaken, short-sighted self-interest.
Ne tekevät niin virheellisen ja lyhytnäköisen oman edun tavoittelun vuoksi.
EnglishIf we all act in our own self-interest, we will be unable to reach a European solution.
Jos sanomme, että jokainen on oman onnensa seppä, emme koskaan pääse eurooppalaiseen ratkaisuun.
EnglishSo there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.
Olisi siis todella Turkin oman edun mukaista edetä tässä asiassa.
EnglishWe are really talking about enlightened self interest here.
Tällöin voidaan puhua todellisesta valistuneesta omien etujen mukaisuudesta.
EnglishDevelopment policy is not just altruism, it is self interest.
Kehitysyhteistyöpolitiikka ei ole ainoastaan epäitsekkyyttä, se on intressipolitiikkaa.
EnglishIt is time to move beyond national self-interest towards greater convergence.
On aika luopua kansallisia etuja painottavasta ajattelutavasta ja jatkaa entistä tiiviimpää lähentymistä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "self-interest":

self-interest

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "self-interest" suomeksi

self substantiivi
Finnish
interest substantiivi
public interest substantiivi
accrued interest substantiivi
carried interest substantiivi
compound interest substantiivi
Finnish
conflict of interest substantiivi
contingent interest substantiivi
Finnish
default interest substantiivi
imputed interest substantiivi
to interest verbi
Finnish
self concept substantiivi
Finnish
penalty interest substantiivi
area of interest