"self-defeating" - Suomenkielinen käännös

EN

"self-defeating" suomeksi

EN

self-defeating {adjektiivi}

volume_up
self-defeating
I think it is a rather self-defeating approach to make.
Mielestäni tämä on tuhoon tuomittu lähestymistapa.
Protectionism for Europe, which is the biggest exporter in the world, would be a self-defeating doctrine.
Protektionismi Euroopassa, joka on maailman suurin viejä, olisi tuhoon tuomittu doktriini.

Esimerkkejä "self-defeating"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNot to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
Sen tarjoamatta jättäminen olisi ilkeää, epäjohdonmukaista, tekopyhää ja tuhoisaa.
EnglishSuch is the self-defeating merry-go-round that is this regulation-crazed European Union.
Tällaista tuhoon tuomittua karusellia sääntelystä hullaantunut Euroopan unioni pyörittää.
EnglishWe do not want to retaliate though by creating a self-defeating cycle of protectionism.
Emme silti halua kostaa luomalla tuhoisaa protektionismin noidankehää.
EnglishIt is completely self-defeating to impose unachievable limits.
Sellaisten rajojen asettaminen, joita ei voida noudattaa, on tuomittu epäonnistumaan.
EnglishProtectionism for Europe, which is the biggest exporter in the world, would be a self-defeating doctrine.
Protektionismi Euroopassa, joka on maailman suurin viejä, olisi tuhoon tuomittu doktriini.
EnglishI think it is a rather self-defeating approach to make.
Mielestäni tämä on tuhoon tuomittu lähestymistapa.
EnglishIt would be self-indulgent and self-defeating, as well as insulting to over a fifth of humanity, to want anything else.
Olisi omahyväistä itsepetosta ja myös loukkaavaa yli viidesosalle ihmiskunnasta pyrkiä sen pidemmälle.
EnglishI am afraid that this may be self-defeating.
Pelkään, että tämä kääntyy itseään vastaan.
EnglishThat will be self-defeating for us.
EnglishFirst of all, regarding Copenhagen, I am also very surprised when I see many European colleagues with a self-defeating rhetoric.
Ensinnäkin Kööpenhaminan osalta minäkin ole yllättynyt, kun niin monet eurooppalaiset kollegat käyttävät itseään vastaan kääntyvää retoriikkaa.
EnglishI really believe that it is not with self-defeating speeches and some kind of inferiority complex regarding the United States of America that we will succeed.
Uskon todella, että emme menesty tuhoisilla puheilla ja jonkinlaisella sisäisellä kompleksilla Amerikan yhdysvaltojen osalta.
EnglishCertain others have insisted on a miserly and self-defeating policy that military costs should lie where they fall.
Jotkut muut ovat pitäneet kiinni surkeasta ja epäonnistumaan tuomitusta politiikasta, jonka mukaan konfliktin aiheuttaja rahoittaa sotajoukoista aiheutuvat kustannukset.
EnglishYear on year, we drive down TACs and push up the discards as a result, and so perpetuate this self-defeating eco-crazy policy.
Me vähennämme TAC:eja vuodesta toiseen ja aiheutamme sen vuoksi lisää poisheittämistä, joten pidämme siten yllä näitä tuhoisia ja ekologisesti järjettömiä toimia.
EnglishUnfortunately for all its citizens - the well off and the poor alike - these subsidies are self-defeating for they strip away initiative from people and produce a culture of dependency.
Valitettavasti nämä tuet ovat tuhoisia kaikille kansalaisille - niin varakkaille kuin köyhillekin - sillä ne vievät ihmisiltä aloitekyvyn ja aiheuttavat riippuvuutta.
EnglishIt is also the case that the changes may be self-defeating as, according to the UK Government, it will be the highest paid workers who will benefit most and lower paid workers the least.
Muutokset saattavat olla myös itsetuhoisia, koska Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan parhaiten palkatut työntekijät hyötyvät eniten ja matalapalkkaisimmat vähiten.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "self-defeating" suomeksi

self substantiivi
Finnish
self concept substantiivi
Finnish