"self-critical" - Suomenkielinen käännös

EN

"self-critical" suomeksi

EN

self-critical {adjektiivi}

volume_up
self-critical
However, it is lacking one critical and, above all, self-critical analysis.
Siitä puuttuu kuitenkin kriittinen ja ennen kaikkea itsekriittinen analyysi.
Mr President, Commissioner, Parliament has reason today to be rather self-critical.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, parlamentilla on tänään syytä olla melko itsekriittinen.
My own country has always been at the forefront of the environmental issue, but here too I can be self-critical.
Oma maani on aina kovasti mukana ilmastonsuojelussa, mutta senkin suhteen olen itsekriittinen.

Esimerkkejä "self-critical"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, it is lacking one critical and, above all, self-critical analysis.
Siitä puuttuu kuitenkin kriittinen ja ennen kaikkea itsekriittinen analyysi.
EnglishMy personal preference would be for adopting a more self-critical attitude.
Henkilökohtaisesti olisin taipuvainen suhtautumaan itseemme kriittisemmin.
EnglishWe must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Meidän on oltava itsekriittisiä ja myönnettävä, ettemme onnistuneet hyväksymään päätöslauselmaa.
EnglishSince we are always so self-critical, I believe that we should welcome this step.
Koska olemme aina hyvin itsekriittisiä, on uskoakseni syytä tyytyväisyyteen tämän askeleen vuoksi.
EnglishWe must be self-critical and take a look at the rules which, in some places, are complex.
Meidän on tarkasteltava itsekriittisesti sääntöjä, jotka ovat joiltakin osin monimutkaisia.
EnglishMr President, Commissioner, Parliament has reason today to be rather self-critical.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, parlamentilla on tänään syytä olla melko itsekriittinen.
EnglishWe must also be self-critical and question the economic order which prevails in the EU.
Meidän on myös oltava itsekriittisiä ja kyseenalaistettava EU:ssa vallalla oleva talousjärjestys.
EnglishWhere the Constitutional Treaty is concerned, we must be self-critical.
Perustuslakisopimuksen osalta meidän on oltava itsekriittisiä.
EnglishCan I begin by being self-critical of this Parliament.
Haluaisin aloittaa harjoittamalla hieman itsekritiikkiä parlamenttia kohtaan.
EnglishMy own country has always been at the forefront of the environmental issue, but here too I can be self-critical.
Oma maani on aina kovasti mukana ilmastonsuojelussa, mutta senkin suhteen olen itsekriittinen.
EnglishIf there is currently a question mark about that willingness, we need to engage in critical self-analysis.
Jos tällä hetkellä tämän halukkuuden perässä on kysymysmerkki, meidän on ryhdyttävä erittelevään itsetutkiskeluun.
EnglishThe government representatives were highly self-critical, but, in the final analysis, said little of any substance.
Hallituksen edustajat olivat hyvin itsekriittisiä mutta sanoivat lopulta hyvin vähän mitään konkreettista.
EnglishWe therefore have good reason to be self-critical.
EnglishWe are too self-critical at the moment in this Parliament and also too self-critical vis-à-vis the EU institutions.
Olemme tällä hetkellä parlamentissa liian itsekriittisiä ja myös liian itsekriittisiä EU:n toimielinten suhteen.
EnglishThe fact that certain elements are being criticised today would suggest that you are taking a highly self-critical approach.
Sen, että täällä tänään on kritisoitu joitain päätelmien osia, täytyy johtua liiallisesta itsekritiikistä.
EnglishMr President, due to time constraints I will make only one comment, a self-critical one, with regard to Hong Kong.
   , Arvoisa puhemies, rajallisen ajan vuoksi tuon esiin vain yhden, itsekriittisen kommentin, joka koskee Hongkongia.
EnglishWe need to be self-critical there.
EnglishHowever, when interpreting the results, all of us – and I specifically include myself here – also need to ask some self-critical questions.
Tulkitessamme tuloksia meidän kaikkien on – tarkoitan tässä erityisesti myös itseäni – esitettävä muutama itsekriittinen kysymys.
EnglishMr President, today' s debate has until now unfortunately been really one-sided as we have forgotten to be self-critical.
Arvoisa puhemies, valitettavasti tämänpäiväinen keskustelu on ollut toistaiseksi varsin yksipuolista, sillä olemme unohtaneet harjoittaa itsekritiikkiä.
EnglishIn this context, the European Union must be self-critical about what it should do and what it should improve in order to be credible.
Tässä suhteessa Euroopan unionin on oltava itsekriittinen sen suhteen, mitä sen pitäisi tehdä ja mitä sen pitäisi kehittää ollakseen uskottava.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "self-critical" suomeksi

self substantiivi
Finnish
critical adjektiivi
self concept substantiivi
Finnish