"seldom" - Suomenkielinen käännös

EN

"seldom" suomeksi

EN

seldom {adverbi}

volume_up
seldom (myös: rarely)
Seldom has such cooperation been so obviously of benefit to the whole world.
Tällaisesta yhteistyöstä on harvoin ollut näin selvää hyötyä koko maailmalle.
Therefore, this is a situation that we have seldom encountered on the European market.
Tämä on siis tilanne, jollaista olemme harvoin tavanneet Euroopan markkinoilla.
Ireland is seldom the first port of call for prospective asylum seekers.
Irlanti on harvoin ensimmäinen satama, johon mahdolliset turvapaikanhakijat poikkeavat.
Based on this framework, Directives were drawn up but they are seldom applied at present.
Tämän kehyksen pohjalta laadittiin direktiivejä, mutta niitä sovelletaan nykyisin harvakseltaan.

Esimerkkejä "seldom"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSeldom has such cooperation been so obviously of benefit to the whole world.
Tällaisesta yhteistyöstä on harvoin ollut näin selvää hyötyä koko maailmalle.
EnglishTherefore, this is a situation that we have seldom encountered on the European market.
Tämä on siis tilanne, jollaista olemme harvoin tavanneet Euroopan markkinoilla.
EnglishOne third of this tobacco is of very low quality and is seldom smoked at all.
Kolmannes tuetusta tupakasta on hyvin heikkolaatuista, ja harvoin sitä edes poltetaan.
EnglishSaving energy is like motherhood: it is always admired but seldom supported.
Energiansäästöä voidaan verrata äitiyteen: sitä ihaillaan aina, mutta tuetaan harvoin.
EnglishSeldom have I seen such a big difference in quality between reports from one committee.
Olen nähnyt harvoin niin suurta laatueroa yhden valiokunnan laatimissa mietinnöissä.
EnglishThe leader of Sinn Féin, Gerry Adams, seldom makes any reference to this EUR 1.65 billion.
Sinn Féinin johtaja Gerry Adams viittaa harvoin tähän 1,65 miljardin euron tukeen.
EnglishIreland is seldom the first port of call for prospective asylum seekers.
Irlanti on harvoin ensimmäinen satama, johon mahdolliset turvapaikanhakijat poikkeavat.
EnglishI have seldom enjoyed an experience more than I have enjoyed addressing this Parliament.
Olen harvoin nauttinut mistään kokemuksesta enemmän kuin puhumisesta tälle parlamentille.
EnglishEmigrating has always been a necessity and often a hope, but seldom a choice.
Maastamuuttoon on aina ajanut pakko ja usein toivo, mutta harvoin se on vapaaehtoinen valinta.
EnglishThe second imbalance in this report has seldom been expressed so blatantly.
Tämän mietinnön toinen epäsuhtaisuus ilmeni harvoin näin selvästi.
EnglishIn fact, they are changed very seldom.
Henkilöstösääntöjä ei muuteta erityisen usein, päinvastoin erittäin harvoin.
EnglishSeldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
Eurooppa-neuvosto ei ole useinkaan kokoontunut näin vaikeissa ja jännittyneissä oloissa.
EnglishSeldom have the prior conditions for progress been as good as they are now.
Edistyksen edellytykset ovat harvoin olleet niin hyvät kuin nyt.
EnglishOf the very many remarkable achievements, one is very seldom acknowledged.
Hyvin monien merkittävien saavutusten joukossa on yksi, joka on vain harvoin saanut tunnustusta.
EnglishOnly seldom do victims have an opportunity to escape their misery.
Uhreilla on harvoin mahdollisuus päästä omin voimin ulos kurjuudestaan.
EnglishSeldom has the need for Euro/Atlantic unity been more vital.
Euroopan ja Atlantin välisen yhtenäisyyden tarve on harvoin ollut tärkeämpi.
EnglishBased on this framework, Directives were drawn up but they are seldom applied at present.
Tämän kehyksen pohjalta laadittiin direktiivejä, mutta niitä sovelletaan nykyisin harvakseltaan.
EnglishEcological issues are seldom dealt with, while human rights are a peripheral issue.
Siellä puhutaan vain harvoin ympäristöaisoista, ja ihmisoikeudet mainitaan useimmiten aivan ohimennen.
EnglishPolitical attitudes and feelings in general are seldom a match for expert qualifications.
Poliittiset kannat ja tunteet voivat muuten vain harvoin kilpailla ammatillisen pätevyyden kanssa.
EnglishWe should emphasise that this is a time that reflects the spirit of Lisbon as seldom before.
Olisi korostettava, että juuri tämä ajanjakso ilmentää Lissabonin henkeä harvinaisella tavalla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seldom":

seldom
English