EN

seizure {substantiivi}

volume_up
seizure (myös: access, bout, event, fit, paroxysm, scene, spasm, turn)
seizure (myös: coup, hijack, piracy)
seizure

Esimerkkejä "seizure"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAfter Justin was given anti-seizure medication, the change in him was amazing.
Kun Justinille annettiin kohtausta estävää lääkitystä, muutos hänessä oli hämmästyttävä.
EnglishThe seizure of land around Bishkek increases the risk of disorder.
Biškekin lähistöllä olevan maa-alueen haltuunotto uhkaa aiheuttaa levottomuuksia.
EnglishThis means that 19 000 people live on a daily basis with the fear of a recurring seizure.
Tämä tarkoittaa sitä, että 19 000 elää päivittäin kohtauksen pelossa.
EnglishIt was a seizure of power by 9 out of the 13 States that existed at the time.
Kyse oli yhdeksän osavaltion toteuttamasta vallankaappauksesta. Kaikkiaan osavaltioita oli tuolloin 13.
EnglishIn 2002 alone seizure of such goods doubled in the European Union.
Pelkästään vuonna 2002 tällaisten tavaroiden takavarikointi kaksinkertaistui Euroopan unionissa.
EnglishTheir hopes were crushed by the Soviet seizure of power.
Heidän toiveensa murskautuivat, kun Neuvostoliitto otti vallan itselleen.
EnglishWe would then be witnesses to a real seizure of democratic power.
Tällöin edessämme olisi todellinen demokratian takavarikointi.
EnglishThey include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
Niitä ovat takavarikointi, turvaamistoimet, vangitseminen ja ulosmittaus - nimitykset vaihtelevat suuresti.
EnglishMr Novikov was abroad during the seizure of his offices.
Herra Novikov oli ulkomailla, kun hänen toimistonsa vallattiin.
EnglishBut nor do we wish for a return or a seizure of power by military despots.
Emme kuitenkaan myöskään halua sotilaallisten hirmuhallitsijoiden mahdollista paluuta valtaan tai vallankaappausta.
EnglishThe seizure of these meagre wages represents a violation of moral principles and of social justice.
Näiden niukkojen palkkojen takavarikointi rikkoo moraalisia periaatteita ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta vastaan.
EnglishAll this law would do would be to permit seizure.
Tämä laki ainoastaan mahdollistaisi takavarikoinnin.
EnglishI welcome what the report says about imposing stricter penalties on traffickers and about the seizure of assets.
Olen tyytyväinen siitä, mitä mietinnössä todetaan ihmiskauppiaiden kovemmista rangaistuksista ja varojen takavarikoinnista.
EnglishThat seizure was an illegal act.
EnglishOne of the most effective instruments with which to combat organised crime is the seizure and confiscation of the proceeds of crime.
Rikoksen tuottaman hyödyn takavarikointi ja menetetyksi tuomitseminen ovat tehokkaimpia järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeinoja.
EnglishWe know that, in spite of only having random monitoring, since 2005, there has been a 400% increase in the seizure of falsified medicines.
Tiedämme, että valvonnan satunnaisuudesta huolimatta takavarikoitujen väärennettyjen lääkkeiden määrä on kasvanut 400 prosenttia.
EnglishCatholics who oppose the seizure of buildings in Hanoi belonging to the Apostolic Nuncia are attacked by hit squads.
Katolilaiset, jotka vastustavat Hanoissa olevien apostoliselle nuntiukselle kuuluvien rakennusten takavarikointia, joutuvat iskuryhmien iskujen kohteeksi.
EnglishAll the workers maintained a vigil at the factory gates, day and night, in the rain and cold, until the courts ordered the seizure of the equipment.
Työntekijät pitivät vahtia tehtaan porteilla yötä päivää sateessa ja kylmässä, kunnes tuomioistuin määräsi koneet takavarikoitavaksi.
EnglishWe therefore also support measures, such as the preventive seizure of ships, aimed at guaranteeing compliance with the sanctions imposed.
Tuemmekin myös alusten ennaltaehkäisevän takavarikoinnin kaltaisia toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa määrättyjen seuraamusten noudattaminen.
EnglishWith regard to seizure statistics, most Member States inform the Commission of the amounts on a quarterly basis.
Useimmat jäsenvaltiot tiedottavat komissiolle takavarikkotilastoista neljännesvuosittain. Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan erittele, mitä merkkejä ne ovat saaneet kiinni.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seizure":

seizure
absence seizure
English