"segregate" - Suomenkielinen käännös

EN

"segregate" suomeksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "segregate".

Esimerkkejä "segregate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Christian humanist tradition will keep us together and it will not segregate us.
Kristinuskon humanistinen perintö pitää meidät yhdessä eikä erottele meitä.
EnglishThere is a tendency when we speak about disability to provide certain services for people with disabilities, but to segregate them.
Vammaisuuden ollessa kyseessä käy usein niin, että vammaisille järjestetään tiettyjä palveluja, mutta samalla heidät eristetään.
EnglishManicheism seeks to segregate fanaticism and use the whole gamut of crusades that interpret history as an endless struggle between Good and Evil.
Mustavalkoisuus luo usein kiihkomielisyyttä ja saa liikkeelle kaikenlaisia ristiretkeilijöitä, jotka pitävät historiaa pitkänä taisteluna hyvän ja pahan välillä.
EnglishYou spoke just now - and I am pleased about this - of a requirement to segregate the production of industrial oils and oils intended for food.
Puhuitte juuri vaatimuksesta - ja olen siihen tyytyväinen - jonka mukaan teollisten öljyjen tuotanto ja elintarvikkeisiin tarkoitettujen öljyjen tuotanto olisi pidettävä erillään.