EN

seemingly {adverbi}

volume_up
The report makes only one mention of NATO, seemingly as an afterthought.
Mietinnössä mainitaan Nato vain kerran - ilmeisesti se on lisätty jälkeenpäin.
Why are some airports seemingly more secure than others?
Miksi jotkin lentokentät ovat ilmeisesti turvallisempia kuin toiset?
It was mentioned during the debate that the proposal seemingly reprimands some of the social partners.
Keskustelussa mainittiin, että ehdotuksella ilmeisesti rangaistaan tiettyjä työmarkkinaosapuolia.

Esimerkkejä "seemingly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
Naapureidemme näennäisesti kahdenvälisillä konflikteilla on suora vaikutus EU:hun
EnglishThis seemingly straightforward desire seems difficult, nigh impossible, to implement.
Tämä näennäisesti selkeää vaatimusta on vaikeaa, lähes mahdotonta panna täytäntöön.
EnglishThe report makes only one mention of NATO, seemingly as an afterthought.
Mietinnössä mainitaan Nato vain kerran - ilmeisesti se on lisätty jälkeenpäin.
EnglishOften there are children involved and a seemingly never-ending custody battle ensues.
Usein kyse on myös lapsista ja seurauksena on kaikesta päätellen ikuinen huoltajuuskiista.
EnglishSeemingly, though, the pain caused by this disease goes unnoticed.
Näyttää kuitenkin siltä, että sairauden aiheuttamaa kärsimystä ei huomioida.
EnglishLook at the Leonardo programme - seemingly a priority in Cardiff - now cut by ECU 100 million.
Ajatelkaa Leonardo-ohjelmaa, joka oli nimellisesti ensisijainen tavoite Cardiffissa.
EnglishThe fight for human rights is seemingly strongest when solemn speeches have to be made.
Ihmisoikeuksien puolesta kamppaillaan erityisen voimakkaasti juhlallisten puheiden yhteydessä.
EnglishThe word 'thrombin' and the phrase 'reconstituted meat' have seemingly been clearly shown.
Sana "trombiini" ja sanat "uudelleen muokattu liha" on nähtävästi tuotu hyvin selvästi esiin.
EnglishI am not now going to repeat that pitiful and seemingly endless list of factors the resolution mentions.
En nyt toista sitä murheellista faktavyöryä, joka päätöslauselmassa on lueteltu.
EnglishIt was the Commission which proposed this seemingly elegant but legally dubious procedure.
Se nimittäin ehdotti tätä näennäisen tyylikästä, mutta oikeudellisesti epäilyttävää menettelyä.
EnglishMr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.
(EN) Arvoisa puhemies, EU:lla näyttää olevan kyltymätön tarve ottaa vastaan lisää jäsenvaltioita.
EnglishSeemingly, the creation of a genuine European energy market has once again been put off.
Vaikuttaakin siltä, että aitojen Euroopan energiamarkkinoiden toteutus on jälleen sysätty syrjään.
EnglishA seemingly infallible system that finally provides security.
Tämä pettämättömältä vaikuttava järjestelmä takaa vihdoin turvallisuuden.
EnglishIt brings no major change in policy, only a seemingly better design.
Se ei tuo mukanaan mitään suuria poliittisia muutoksia, ainoastaan näennäisesti paremman muodon.
EnglishWhy are some airports seemingly more secure than others?
Miksi jotkin lentokentät ovat ilmeisesti turvallisempia kuin toiset?
EnglishThat is what the US administration must do, even if it seemingly involves a superhuman effort.
Yhdysvaltain hallinnon on tehtävä näin, vaikka tämä epäilemättä edellyttää siltä yli-inhimillistä tekoa.
EnglishIt was mentioned during the debate that the proposal seemingly reprimands some of the social partners.
Keskustelussa mainittiin, että ehdotuksella ilmeisesti rangaistaan tiettyjä työmarkkinaosapuolia.
EnglishWe are extending the hand of friendship to countries about which there is seemingly much to criticise.
Tämä on ystävällinen kädenojennus sellaisille maille, joissa on kiistatta paljon arvostelemisen aihetta.
EnglishWe have talked about doing it but seemingly not done so yet.
Olemme puhuneet asiasta, mutta emme ole tehneet niin.
English1:28 So, for those of you unfamiliar, Twitter is based around a very simple, seemingly trivial concept.
1:28 Teille, jotka ette vielä tiedä: Twitter perustuu yksinkertaiseen, ensinäkemältä turhaan konseptiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seemingly":

seemingly
seemly