EN

seeking {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "seeking"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMany of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.
Monet mielenosoittajista eivät vaadi demokratiaa, vaan sharia-lain noudattamista.
EnglishSo it is certainly not going to be easy in the new countries seeking membership.
Joten se ei tule varmastikaan olemaan helppoa uusissa jäsenyyttä hakevissa maissa.
EnglishMigratory movements of people seeking protection unfortunately involve minors.
Turvaa etsivien ihmisten muuttoliikkeet koskevat valitettavasti myös alaikäisiä.
EnglishNo mother would ever think of seeking consolation by killing one child for another.
Yksikään äiti ei voisi harkita saavansa lohtua toisen äidin lapsen tappamisesta.
EnglishThere is no point in seeking to curtail the debate, as the report is trying to do.
Ei ole mitään hyötyä yrittää typistää keskustelua, kuten mietinnössä nyt tehdään.
EnglishDo we really want to be blinded by the interests of self-seeking researchers?
Haluammeko tutkijoiden itsekkäiden pyrkimysten antaa todellakin sokaista itsemme?
EnglishHowever, not all those seeking asylum are the victims of political persecution.
Turvapaikkaa hakevien joukossa on tietenkin myös muita kuin poliittisia pakolaisia.
EnglishThe French organising committee is not a normal commercial profit-seeking company.
Ranskalainen järjestelykomitea ei ole tavallinen voittoa tavoitteleva liikeyritys.
EnglishIn such an environment people are discouraged from seeking testing and counselling.
Sellaisissa olosuhteissa ihmisiä estetään hankkiutumasta testeihin ja neuvontaan.
EnglishIt is basically criminalising victims, people who are seeking asylum and refuge.
Periaatteessa se tekisi rikollisia uhreista, jotka etsivät turvaa ja suojaa.
EnglishOf course, you will be aware that we are seeking to enhance the Pact still further.
Olette tietenkin selvillä siitä, että pyrimme parantamaan sopimusta jatkuvasti.
EnglishIf it is found wanting, then there is a good case for seeking its amendment.
Jos se havaitaan puutteelliseksi, sen muuttamiselle on olemassa hyvät perusteet.
EnglishThis dialogue is seeking concrete results, especially in human rights issues.
Vuoropuhelulla pyritään konkreettisiin tuloksiin, erityisesti ihmisoikeusasioissa.
EnglishThat is why I see it as populism on your part to accuse us of seeking revenge.
Katson teidän tavoittelevan kansansuosiota, kun syytätte meitä kostonhalusta.
EnglishWe are also seeking to address these aspects in the ongoing revision exercise.
Me pyrimme puuttumaan näihin seikkoihin myös tämänhetkisellä tarkistuskierroksella.
EnglishLet us be clear about what we are seeking from the European Employment Pact.
Tehkäämme selväksi se, mitä toivomme saavamme Euroopan työllisyyssopimuksesta.
EnglishAny commercial disputes should be settled by seeking transparent, balanced solutions.
Kaikkiin kauppaa koskeviin kiistoihin olisi saatava avoin, tasapainoinen ratkaisu.
EnglishThose seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.
Kapitalismin arvostelijoilla on nyt totisesti puheenaihetta enemmän kuin tarpeeksi.
EnglishWe are seeking a target of 25% instead of the 20% in the Commission' s proposal.
Me tavoittelemme 25 prosenttia komission ehdottaman 20 prosentin sijasta.
EnglishWe do not think the Commission is seeking to demolish the CAP with Agenda 2000.
Mielestämme komissio pyrkii Agenda 2000: ssa hävittämään yhteisen maatalouspolitiikan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seeking":

seeking
English