EN

seed {substantiivi}

volume_up
seed (myös: germ, pip, pit)
However, the future will tell whether the seed sown at Laeken will bear fruit.
Tulevaisuus sitten kertoo, kantaako Laekenissa kylvämämme siemen hyvää hedelmää.
The Treaty of Nice itself contains the seed of such a reform.
Nizzan sopimuksessa on jo itsessään muutoksen siemen.
The seed sown by the founding fathers of the European Union in Europe's war-torn ground nearly 50 years ago has taken root.
Euroopan unionin perustajien lähes 50 vuotta sitten sodan runtelemassa Euroopassa istuttama siemen on alkanut itää.
seed (myös: semen, sperm)
seed (myös: precursor)
seed (myös: semen, sperm, spunk)

Esimerkkejä "seed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, the future will tell whether the seed sown at Laeken will bear fruit.
Tulevaisuus sitten kertoo, kantaako Laekenissa kylvämämme siemen hyvää hedelmää.
EnglishHow is a farmer to produce crops - I am indeed one myself - when he has no seed?
Miten viljelijä, joka minäkin olen, voi tuottaa satoa, jos hänellä ei ole siemeniä?
EnglishBut the important thing is that the seed, the possibility, exists.
Se on aivan totta, mutta tärkeintä on, että asia on iduillaan - että on mahdollisuus.
EnglishThe second report which I am presenting here is connected with the seed marketing law.
Toinen tässä esittelemäni mietintö liittyy edellä mainittuun siemenkauppalakiin.
EnglishMarketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (
Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto) (
EnglishFarmers have to buy products of impeccable quality such as seed for their production.
He ovat tuotannossaan riippuvaisia siitä, että tuotteet ovat moitteettomia.
EnglishThis is especially important for the seed sector and I had to stress it.
Tämä seikka on erityisen tärkeä siemenviljan kannalta ja haluan korostaa sitä.
EnglishFor example, it is clear that we can discuss, debate the price of fertilisers and seed.
Esimerkiksi on selvää, että lannoitteiden ja siementen hinnoista voidaan keskustella.
EnglishThe Commission has also introduced measures to extend the seed time beyond 15 June.
Komissio on pannut samoin vireille toimia kylvöajan pidentämiseksi yli 15:nnen kesäkuuta.
EnglishThey would need to pay for sowing seed, which would affect their very raison d' être.
Heidän täytyy alkaa maksaa kylvösiemenistä, mikä loukkaa heidän toimeentulonsa perustaa.
EnglishImported seeds arrive in Austria and then the so-called 'pressed seed oil' is sold there.
Itävaltaan tuodaan siemeniä ja siellä myydään niin sanottua puristettua siemenöljyä.
EnglishSo you, in fact, put a seed of doubt into our minds as to whether that support would last.
Itse asiassa te siis kylvitte epäilyjä sen osalta, onko tuo tuki tehokasta.
EnglishThe problem facing us now is that we cannot protect organic seed.
Meidän ongelmamme on nyt se, ettemme pysty suojelemaan luonnonmukaisia siemeniä.
EnglishThis line of thinking shows that the seed of ethnic cleansing had already been planted.
Jos sillä tavalla ajatellaan, niin valmistellaan jo etnistä puhdistusta.
EnglishI would like to restrict myself to the subject of seed and seed marketing.
Itse rajoittuisin vain siemeniä ja siemenkauppaa koskeviin kysymyksiin.
EnglishSeed could not be sown in autumn due to the continual rain that prevented access to the land.
Syyskylvöjä ei voitu tehdä jatkuvan sateen takia, joka esti pääsyn pelloille.
EnglishThis is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.
Kyse on vain maanviljelijöiden oikeudesta kasvattaa karjaansa ja kylvää viljaansa.
EnglishConsequently, conventional seed lots will contain traces of GM seeds.
Tavanomaiset siemenerät sisältävät siten väistämättä muuntogeenisten siementen jäämiä.
EnglishReproduction seed, which farmers themselves cultivate, is at times much more of a problem.
Kylvösiemenet, joita viljelijät itse tuottavat, ovat toisinaan paljon suurempi ongelma.
EnglishConsequently it will, for example, affect thresholds when it comes to seed regulation.
Näin ollen lainsäädäntö vaikuttaa esimerkiksi siemendirektiivien sisältämiin raja-arvoihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seed":

seed