EN

see you [esimerkki]

volume_up
see you (myös: see ya)
See you at the referendums on the EU Constitution.
Nähdään Euroopan unionin perustuslaista järjestettävissä kansanäänestyksissä.
She says goodbye to her friend and calls out 'See you tomorrow'.
Hän hyvästelee ystävättärensä ja sanoo: "Nähdään huomenna."
They would much rather see you outside it than profiting from it.
Teidät nähdään mieluummin sen ulkopuolella.

Esimerkkejä "see you"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf you still see the error message, you might need to change the router settings.
Jos virheviesti tulee yhä näkyviin, voit joutua muuttamaan reitittimen asetuksia.
EnglishCommissioner, how do you see the agricultural negotiations develop in the WTO?
Arvoisa komission jäsen, miten maatalousneuvottelut etenevät mielestänne WTO:ssa?
EnglishAfter you see what's in the file, rename it so it's easier for you to recognize.
Kun näet, mitä tiedosto sisältää, nimeä se uudelleen, jotta se on helppo tunnistaa.
EnglishYou see, in Berlin it was decided to maintain the system of monthly increments.
Berliinissä päätettiin nimittäin, että kuukausikorotusjärjestelmä säilytetään.
EnglishI hope that we will cooperate closely and I hope to see you again in the autumn.
Toivon välillemme tiivistä yhteistyötä ja odotan tapaavani teidät jälleen syksyllä.
EnglishI can understand that very well, because when you look back, you see a huge mess.
Ymmärrän sen erittäin hyvin, koska katsoessanne taaksepäin näette valtavan sotkun.
EnglishYou might see different options when configuring speakers on different computers.
Näkyviin voi tulla eri vaihtoehtoja, kun kaiuttimia määritetään eri tietokoneissa.
EnglishHowever, you will see that my question was submitted at the end of February.
Tulette kuitenkin huomaamaan, että kysymykseni oli jätetty jo helmikuun lopussa.
EnglishYou see everything introspectively and that is making things very difficult indeed.
Te näette tämän kaiken vain sisäisenä asiana, ja se tekee asiasta niin vaikean.
EnglishDid you see that the people who came with knives were Mr Mubarak's policemen?
Huomasitteko, että veitsien kanssa paikalle tulleet olivat Mubarakin poliiseja?
English(Laughter) (Applause) There you can see, it's weighing in at 27 and a half pounds.
NauruaSuosionosoituksia Tuosta voitte nähdä, se painaa noin 12 ja puoli kiloa.
EnglishIf you still see the error message, you might need to change your router settings.
Jos virheviesti tulee yhä näkyviin, voit joutua muuttamaan reitittimesi asetuksia.
EnglishVote for the motion, therefore, and you will see how many fish Europe catches!'
Äänestä mietinnön puolesta, niin näet, miten paljon Euroopassa kalastetaan!"
EnglishYou see, although these products are legal, it is not permitted to advertise them.
Siinä tapauksessa meillä on laillisia tuotteita, joita ei kuitenkaan saa mainostaa.
EnglishWe want to see less of you on television and more of you here in this Chamber.
Haluamme nähdä teidät harvemmin televisiossa ja useammin tässä parlamentissa.
EnglishIf you don't even see the startup screen, you likely have a hardware problem.
Jos et näe edes käynnistysnäyttöä, kyseessä on todennäköisesti laitteisto-ongelma.
EnglishI did not see you asking to speak.
Olen pahoillani, jäsen Hänsch ja jäsen Cox, en nähnyt, että pyysitte puheenvuoroa.
EnglishA number of honourable Members have argued that you should see that by July.
Arvoisista jäsenistä monet ovat esittäneet sen toimittamista kesäkuuhun mennessä.
EnglishFirstly, if you have not done soalready I recommend that you see the film Le Destin .
Ensin, suosittelen elokuvaa nimeltä Le Destine, jos ette ole vielä nähneet sitä.
EnglishBut for the life of me I cannot see why you have actually made cuts in Category 1.
Mutta en kuolemaksenikaan ymmärrä, miksi olette tehneet leikkauksia otsakkeeseen 1.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "see you" suomeksi

see substantiivi
you pronomini
you
Finnish
see you later
if I were you
I love you
how old are you