"to see off" - Suomenkielinen käännös

EN

"to see off" suomeksi

EN

to see off {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to see off"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor more information, see Turn off a computer: frequently asked questions.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneen sammuttaminen: usein kysyttyjä kysymyksiä.
EnglishFor more information, see Turn off a computer: frequently asked questions.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneen sulkeminen: usein kysytyt kysymykset.
EnglishFor more information, see Turn off your computer using Windows Media Center.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneen sammuttaminen käyttämällä Windows Media Centeriä.
EnglishWhat we would like to see is over 30% off the tariffs, and in 30% less time.
Me siis haluaisimme, että tariffeja leikattaisiin 30 prosentilla ja 30 prosenttia lyhyemmässä ajassa.
EnglishFor more information, see Turning off your computer properly.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneen sulkeminen.
EnglishWe need the world to see off the junta in Burma.
Haluamme, että maailma vielä näkee, miten Burman juntta kaatuu.
EnglishFor more information, see Log off from Windows and Turn off a computer: frequently asked questions.
Lisätietoja on ohjeaiheissa Ulos kirjautuminen Windowsista ja Tietokoneen sulkeminen: usein kysytyt kysymykset.
EnglishFor more information about turning off your computer, see Turn off a computer: frequently asked questions.
Lisätietoja tietokoneen sammuttamisesta on ohjeaiheessa Tietokoneen sulkeminen: usein kysytyt kysymykset.
EnglishFor more information, see Log off from Windows and Turn off a computer: frequently asked questions.
Lisätietoja on ohjeaiheissa Kirjautuminen ulos Windowsista ja Tietokoneen sammuttaminen: usein kysyttyjä kysymyksiä.
EnglishFor more information about turning off your computer, see Turn off a computer: frequently asked questions.
Lisätietoja tietokoneen sammuttamisesta on ohjeaiheessa Tietokoneen sammuttaminen: usein kysyttyjä kysymyksiä.
EnglishDemocracy is the only political and moral system which can see off terrorists, and they know this very well.
Demokratia on ainoa poliittinen ja moraalinen keino, jolla terroristeista päästään eroon, ja he tietävät sen hyvin.
EnglishPersonally, I am prepared to see a trade-off.
EnglishFor information about turning copy protection on or off, see Change settings for ripping music.
Lisätietoja kopiointisuojauksen ottamisesta käyttöön ja poistamisesta käytöstä on ohjeaiheessa Musiikin kopioinnissa käytettävien asetusten muuttaminen.
EnglishWe will take up where the work left off to see to it that the directive enters into force on the set date, 3 December 2001.
Me jatkamme siitä, mihin työ päättyi varmistaaksemme, että direktiivi tulee voimaan asetettuna päivänä eli 3. joulukuuta 2001.
EnglishTo turn Windows Firewall on or off, see Turn Windows Firewall on or off.
Lisätietoja Windowsin palomuurin ottamisesta käyttöön tai poistamisesta käytöstä on ohjeaiheessa Windowsin palomuurin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
EnglishFor more information about turning copy protection on or off, see Change settings for ripping music.
Lisätietoja kopiointisuojauksen ottamisesta käyttöön ja poistamisesta käytöstä on ohjeaiheessa Musiikin kopioinnissa käytettävien asetusten muuttaminen.
EnglishYou can see them off Kerala.
EnglishDespite all the general satisfaction, there are still a few items on the request list which I would have liked to see ticked off.
Tyytyväisyydestä huolimatta toivomuslistalla on tietenkin vielä toivomuksia, joiden olisin mielelläni nähnyt täyttyvän myös 1998.
EnglishTo learn more about changing its settings or turning it on and off, see Change Internet Explorer 9 privacy settings.
Lisätietoja sen asetusten muuttamisesta tai sen poistamisesta käytöstä on ohjeaiheessa Internet Explorer 9:n tietosuoja-asetusten muuttaminen.
EnglishThe issue with this report is the fact that we have done a huge amount of work already, but we now need to see the pay-off from that work.
Tähän mietintöön liittyvä ongelma on se, että olemme jo tehneet valtavasti työtä, mutta nyt meidän on saatava nähdä sen työn tulokset.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to see off" suomeksi

see substantiivi
off adverbi
off adjektiivi
off prepositio
Finnish
to go off verbi
to break off verbi
to cool off verbi
to cut off verbi
Finnish
to drop off verbi
Finnish
to head off verbi
Finnish