Esimerkkejä "sedate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow alcohol, short-term, you know, once or twice, to use to mildly sedate you, can be very useful.
Alkoholihan voi satunnaisesti, kerran tai pari, olla hyödyksi lievästi rauhoittavana aineena.
EnglishDuring the Russian offensive in Georgia, the Russian media reported how Mr Putin found time to travel to Siberia and sedate a tiger that was threatening local people.
Venäjän hyökätessä Georgiaan, venäläiset viestimet raportoivat siitä, miten pääministeri Putin ehti matkustaa Siperiaan ja tyynnyttää tiikerin, joka uhkasi paikallista väestöä.